211    1    0  

Skatt på salg av arvet bolig

pwb
 2 127     Ski     0
Hvis man arver en bolig hvor avdøde har bodd der lenge nok til å kunne ha solgt den skattefritt før h*n døde, er det da differansen mellom markedsverdi på dødstidspunktet og hva den blir solgt for som bestemmer hva man skal evt skatte av?
Hvis avdøde ikke har bodd der i det hele tatt de siste 2 åra men eid boligen i f.eks 10 år, er det da differansen mellom hva avdøde kjøpte boligen for og hva den ble solgt for som bestemmer hva man skal skatte av?HSt
   #1
 26 690     Lillestrøm kommune     0
Hvis det er helsemessige grunner til at en ikke har bodd der så skal dette fortsatt være godtatt som skattefritt salg mulighet.