246    5    1  

Skatt på salg av fritidstomt

 317     1
Hei,

Jeg eier et nedlagt småbruk på ca 60 mål. I kommuneplanen har jeg fått godkjent et mindre område på drøyt 3 mål totalt til å skille fra inntil 3 fritidstomter. Jeg er nå i gang med å skille ut den første og svært sannsynlig eneste tomten fra dette arealet, men så kommer spørsmålene rundt skatt sigende. Jeg er kjent med at det i utgangspunktet er 23% skatt på salg av tomt, fratrukket inngangsverdi ++ såfremt det ikke blir regnet som  næring. Jeg opererer som privatperson og har ikke egen drift på bruket men blir likevel litt i tvil om skatteetaten nødvendigvis ser det på samme viset siden det er en landbrukseiendom. 

Desto mer jeg leser om emnet desto flere spørsmål reiser seg:

1. Er det noe grunn til å bekymre seg for at det kan bli regnet som næring og derved utløse krav om skatt på kapitalinntekt? 

2. Hvordan fastsetter jeg inngangsverdien når arealet bare er en liten del av en større eiendom jeg har eid i snart 20 år? Dette har jeg ikke funnet noe som helst om... 

3. Er det noen mulighet for at jeg kan unngå skatt helt eller delvis utover å trekke fra faktiske dokumenterte utgifter ? Tenker da i retning at jeg har eid området i mer enn 5 år (dog ikke under eget bruksnummer).

For ordens skyld så er jeg tilhenger av at alle betaler skatt slik loven krever, men ser ingen grunn til å betale mer enn nødvendig. Jeg kommer nok til å kontakte skatteetaten på et senere tidspunkt, men vil gjerne ha mest mulig kunnskap på forhånd da de sjelden er særlig hjelpsomme når det gjelder spørsmål om å unngå eller redusere skatt selv om det gjøres godt innenfor loven. 

gil
   #1
 106     0
Dette er ikke mitt fag så jeg bør være forsiktig, men

1. Dersom du ikke driver næringsvirksomhet fra før er det liten grunn til å tro at du nå blir regnet som næringsdrivende

2. Inngangsverdien blir vel tilnærmet 0

3. Det finnes neppe noen regler som gir deg noe skattefritak utover dokumenterte utgifter
HSt
   #2
 27 173     Lillestrøm kommune     0
Er det mulig at kostnader til infrastruktur (vei, vann, kloakk, strøm) kan trekkes fra ? ellers ville jeg svart som svaret over.
  (trådstarter)
   #3
 317     0
Ja, slike kostnader kan jeg trekke fra, problemet er bare at de blir minimale siden det meste allerede ligger der.
Uansett er det betryggende å høre at jeg sannsynligvis ikke blir skattet som næringsdrivende. Det var jo liksom det jeg var mest redd for...
   #4
 4 075     akershus     0
Dette er kun spekulasjoner fra min side, men så vidt jeg vet kan en bonde med f.eks hytteeiendommer selge 1 eller muligens flere eiendommer pr. år uten å skattes av dette? Kanskje det hadde vært en mulighet å koble dette mot småbruket? Blir man skattet mer enn 22 eller 23 % selv om det er en næringseiendom, er det ikke dette som er skatteprosent i næring? Kun spekulasjoner, som sagt, har ingen utvidet kunnskap om dette.
   #5
 29     0
Siden det er en landbrukseiendom: meld deg inn i Bondelaget (for småpenger) og ring en av deres glimrende advokater (da gratis) for telefonkonsultasjon

Jeg har fått veldig mye hjelp derfra, tipper 6-7 forskjellige saker. Skatt er de veldig gode på.