21 927    12    3  

Skatteregler ved salg av fradelt tomt

 18     Akershus     0
Vi kjøpte hus med tomt på 1,8 mål i 2007. Har nå fått godkjent fradeling av vel 600 mål, som skal legges ut for salg.

Hvordan er skattereglene ved salg av tomt? Vet at det er differansen mellom utgangsverdi (typisk salgssum) og inngangsverdi (eksempelvis opprinnelig kjøpesum) som utgjør gevinsten. Men hvordan beregne inngangsverdi på en del av tomta?

   #1
 549     Auli     0
Det var en god deal. Lurer på om jeg kan få mine 900m2 til å bli 300 mål. ;)

Tror skattereglene i dette tilfellet blir ganske spesielle. Wink
Signatur
   #2
 839     Østfold     0
Jeg vil tro at en må beregne det selv. Sørg for å ha dokumentasjon på det som henger på greip.
600 kvm er ca 33% av de opprinnelige 1 800 kvm. Dermed kan en måte å beregne det være å ta 33% av kjøpesummen for tomta.

Ved kjøp av eiendom er gjerne tomta inkludert. Dersom verdien på denne ikke ble spesifisert ved kjøpet  må det foretas et skjønn for å fastsette verdien på kjøpstidspunktet. Det er vanlig i takster at det fremgår hva normale tomtekostnader er, så hvis en verditakst var en del av dokumentasjonen ved kjøpet så vil det fremgå en verdi der som man kan ta utgangspunkt i. Men en takst er et skjønn, så hvis den faktiske prisen for eiendommen ble vesentlig annerledes enn taksten så må en muligens korrigere noe.

Dersom den utskilte del av tomta har spesielle egenskaper som resten av tomta ikke har kan det bli komplisert, for da kan man ikke nødvendigvis bruke en %-andel ukritisk. Er den utskilte delen av tomta feks svært forurenset eller har mye bedre solforhold en resten kan det være at den relativt sett har en lavere eller høyere verdi enn resten.
   #3
 451     Stavanger     2
Du må skatte for salget. Det er kun skattefritt om du selger en bolig du har bodd i så og så lenge innenfor en viss periode. Du må skatte 28% av hele selgs summen, minus de utgiftene du har. Utgiftene er seksjonerings utgiftene (mulig du kan risikere at du må fordele disse utgiftene %vis av tomtestørrelsen, men det hadde ikke jeg brydd meg med, bare skriv opp rigtig informsjon), dokument avgifter, bank kostnader (herunder eventuelle opprettelser av konto etc.), tinglysningsgebyr og ikke minst megler utgifter (som i ditt tilfelle er det eneste som monner). Fradrag på lån går på deg og din personlige ligning, og skal ikke blandes inn her.
   #5
 146     Sør Trøndelag     1
Ja, skatt må man betale Wink Men bare av gevinsten, hvordan regner man ut dette når man fradeler en tomt?
   #6
 36     Rogaland     0
Skal fradele tomt selv i år og jeg kommer til å bruke kostpris på tomt som andelen av tomtestørrelsen. Jeg skiller ut 45 % av tomten og setter da kostpris som 45 % av kostnad for eiendom. Huset skal rives som står på tomten. Blir nok litt vanskeligere hvis du har hus på ene delen av tomten. Men en metode må vel bli og få en verdi på tomten som fradeles og verdi på huset som står igjen. Så bruker du samme ratio for å finne kjøpskostnaden din. Skatten som skal betales blir 28 % av differansen mellom salgspris og kjøpspris (estimert). Husk å treffe fra alle kostnader som nok også skal fordeles mellom de to. Men regner med at Dok avgift og meglergebyr bør kunne trekkes fra i salgspris.
   #7
 9     0

Skal fradele tomt selv i år og jeg kommer til å bruke kostpris på tomt som andelen av tomtestørrelsen. Jeg skiller ut 45 % av tomten og setter da kostpris som 45 % av kostnad for eiendom. Huset skal rives som står på tomten. Blir nok litt vanskeligere hvis du har hus på ene delen av tomten. Men en metode må vel bli og få en verdi på tomten som fradeles og verdi på huset som står igjen. Så bruker du samme ratio for å finne kjøpskostnaden din. Skatten som skal betales blir 28 % av differansen mellom salgspris og kjøpspris (estimert). Husk å treffe fra alle kostnader som nok også skal fordeles mellom de to. Men regner med at Dok avgift og meglergebyr bør kunne trekkes fra i salgspris.


Hei

Regner med at delte tomta i 2012 og at skatteoppgjøret dermed er klart. Fikk du aksept for å sette ingangsverdien slik du planla?

   #8
 836     Østfold     0
Vi har kjøpt en fradelt tomt. Og ut fra summen naboen har nevnt x antall ganger (uten at jeg noen gang har spurt) rimer det med at han har betalt 28% skatt av hele salgssummen. Og han har sikkert bodd der de siste 50 åra. Vet at han også brukte endel penger på advokat fordi han mente dette var feil, uten å komme noen vei med det.
Signatur
   #10
 5     0
Ein skatter 27 % av det ein får for tomta, om du fekk tomta i 2014. Fekk du tomta i 2013 og sendte melding om gåve blir det ingen skatt. Du må huske på at vi har fått ny regjering uten arveavgift.