3 425    3    0  

Tilleggsskatt/avgifter ved lån av tilhenger fra arbeidsgiver?

 797     Nes, Akershus     0
Jeg undres, hva hender om man kommer ut for kontroll, i privat ærend med arbeidsgivers tilhenger bakom? For om man låner firmabil til privat bruk, får man smekk på både pungen og pukkelen, og hele armen inndratt i tillegg.

Er det noen som har innsikt og kan si noe om hvordan dette stiller seg? Man ser det jo titt og ofte, profilerte hengere fulle av flyttelass, kvist, søppel, byggevarer etc.  Personlig ser jeg det som en veldig grei sak, jeg gjør det selv så mye jeg kan, men er litt usikker på hva toll- eller skattevesen vil si til dette.

Any takers? Selv tror jeg jo det er grei skuring, men jeg grøsser ved tanken på hva slags regnestykke en byråkrat kunne finne på å slå i bordet med ift tilbakevirkende kraft, straffeskatt, gebyr for unndragelse etc...
Signatur

lys
   #1
 322     Bærum     0
Jeg ville tro dette skal være helt kurrant. Fordelsbeskatningen gjelder ikke engang for bilder, dersom det kun er snakk om sporadisk adgang til kjøretøyet.

5.2.1 SPORADISK ADGANG TIL PRIVAT BRUK
Sporadisk adgang til privat bruk, som f.eks. at arbeidstakeren en dag får låne arbeidsgivers bil for å flytte sitt private innbo, skal ikke utløse fordelsbeskatning etter standardregelen, jf. FSFIN § 5-13-2 (1). Får adgangen til privat bruk et minstemål av regularitet eller varighet, gjelder standardregelen, f.eks. dersom arbeidstaker bruker arbeidsgivers bil i ferien. Om tilfeller hvor bilen bare har vært til disposisjon en del av året, se pkt. 6.8.
hro
   #2
 1 574     Trondheim     0
Etaten har innsyn i AutoPass passeringer på firmabilen og kan derfor gjøre en skjønnsmessig vurdering av bruken (om det er sporadisk eller systematisk bruk på privaten).

Derimot har de svært begrenset med mulighet til å skjønnsmessig vurdere hvor ofte du benytter deg av tilhengeren, selv om den har tidenes største reklameposter på siden av.
Signatur
lys
   #3
 322     Bærum     0
Problemet er nok forsvinnende lite for skatteetaten. Du kan antakelig telle de i Norge som bruker jobbtilhengeren daglig - eller med noen form for regelmessighet. De fleste bruker den nok heller mye i perioder. Uansett vil den vel normalt sett være tilgjengelig for utlån til alle ansatte?