91    3    0  

Utleie inntekt og fradrag

 98     0
Hei, jeg har leid ut min bolig og lurer på om hvordan kan jeg føre det inn i skattemeldingen? Hvor mye kan jeg tjene skattefritt og hvor mye fradrag er det mulig å få ? Leier du ut del av bolig som brukes selv, hvor mye kan en tjene på det uten å måtte betale skatt? 

   #1
 4 971     Akershus     0
Dersom du leier ut hele boligen er alt skattepliktig, husker ikke på stående fot hvilket RF-skjema du skal bruke.

Dersom du skatter, kan du utgiftsføre en del utgifter, men ikke alle.

Leier du ut en del av egen bolig er det skattefritt, og meg bekjent er det ingen øvre grense hva sum angår. Men dersom det er skattefritt kan du heller ikke utgiftsføre noe.

.thag
Signatur
   #3
 3 163     Asker     0
Leier du ut del av bolig i lenger enn 30 dager i strekk, så er det skattefritt (og ingen avdrag kan føres) forutsatt at den delen du bor ville du fått mer for på utleiemarkedet enn den du leier ut. Da fører du ikke opp noen ting.
Signatur