Mure igjen høl eller ha den åpne

  • Mur igjen
  • Åpen
Maks 2 svar

TSt
   #21
 14,312     1
Er det separat lufte kanal i pipe helt opp så kan det være at en kan føre det inni denne.  Ville i så fall benyttet et eller annet metallrør for sikkerhets skyld. En kan i allefall ikke ha det innvendig i en pipe.  Alle hull i piper må tettes igjen orskriftsmessig selv om pipe pr nå ikke benyttes.  Umulig å oppdage dette i fremtiden.  

Jeg skulle få pusset pipe og brannmur og oppdaget da tre røyk hull som bare var tettet men malingsboks lokk og pusset over.  Hvis det ikke er pipebrann fungerer det nok men ....