1 020    29    5  

valg av minirenseanlegg / kommunal kloakk "rett" ved

 61     0

Så har jeg som resten av Norge blitt pålagt en kostnad på ca 100.000,-
Har snakket litt med fruen i kommunen (regelrytter delux) og blir ikke anlegget montert innen fristen blir det tvungsmulkt og dagsbøter. Det er forskjellig frist avhening av hvor man bor i kommunen og flere jeg forbi fristen og kommunen har sendt mange bøter. Dette sa de selv da jeg spurte. De hadde heller overhode ingen samvittlighetsproblemer ang dette.


For meg er dette like stort overgrep om ikke større enn smartmålerne. Pålegge folk en regning på 100.000,- jeg skjønner ikke at det er mulig. Flere jeg kjenner har måtte at opp lån for å dekke dette. 


1) Er det noen som vet om det er noen mulighet å slippe dette? Er åpen for alle muligheter! Seriøse forslag

2) Kommunal ledning stopper ikke langt unna (dette er på bygda så ikke langt unna er nok snakk om et par km) men kommunen nekter å legge rør videre. Var ikke noe tema engang. 
Er dette noe vi som bor hit røret ikke ligger kan dekke for egen lomme? Om vi f.eks dekker graving og kommunen legger rør. Er det i hele tatt noe alternativ? 

3) Hvis punkt 1 og 2 feiler på begger, hvilket anlegg bør jeg velge? er det noen som har erfaringer? tenker både på pris på selve anlegge, servicekostander, støy, lukt og om det trenger strøm. Samtlige anlegg jeg har sjekket bruker strøm selv om August reklamerer veldig med at det ikke bruker elektrisitet så er det både pumpe og styreskap på dette systemet.


   #1
 3 332     0
Hvem eier de to kilometerne frem til kommunens kloakk? Er det flere som kan spleise på regningen?
  (trådstarter)
   #2
 61     0
Det må eventuelt graves langs fylkesveien. Ser ikke på det som noe problem.
Er er en del hus som ligger i område.
   #3
 2 653     I huset mitt     0
2 km med graving av vann og avløp koste jo noen kroner...........Unsure
Videre så blir denne ledningen av privat-karakter med krav til vedlikehold ,etc.
   #4
 19 918     Akershus     0
Det er vel vanlig at ved nybygg/utbygging, må utbygger bygge anlegget for beboernes regning etter kommunens normer. Når anlegget er godkjent av kommunen, overtar de anlegget og ansvaret?

Her kommer oppgraderingen i etterhånd. En bør kanskje undersøke om kommunen tillater trykk-avløp?
Signatur
   #5
 2 684     Vestlandet     1
Slamavskiller og infiltrasjon er også et alternativ du bør se på mener jeg. Det må prosjekteres av en med godkjenning og det må være egnede masser. Du slipper årlig service, slik du må ha på minirenseanlegg.

  (trådstarter)
   #6
 61     0
Jeg har sett kartet hos kommunen ang hva slags jord det er. Det var merket med en en farge over hele og fargen tilsa sand og det skal vel være perfekt for infiltrasjon anlegg.

Etter hva jeg har hørt må rørene til det anlegget skiftes hver 15.år. det er noe drit å måtte grave opp plenen igjen... men hvis man slipper serviceavtalen som jeg ser på som svært negativt er det et alternativ.
TSt
   #7
 7 543     0
En kan som noen skriver etablere trykk avløp. Da er det en tykk slange en trenger. Men det må jo ligge frostfritt eller med varmekabel som gir driftskostnad så er absolutt ikke gratis dette heller og da trenger en pumpestasjon i tillegg. Er det fall langs denne slik at alle evt får fall fra husene og til en evt felles ledning. Men 2 km er veldig mye hvis en ikke har bekjentskaper på grave fronten. I tillegg kan det være tilknytningsavgift mot det kommunale anlegget som også kan være høy. Det er ofte tinglyste heftelser på eiendom vedr. avløp etc. , jeg tror ikke en kommer rundt disse kravene. Og ja når en kommune bestemmer seg for å bruke tvangsgebyrer kjører de bare i vei uansett hvordan saken er.

   #9
 19 918     Akershus     0
Nyere infiltrasjonsanlegg blir gjerne gitt med en «servicetid på 15-25 år før en må til med ny innfiltrasjonsgrøft. Forekommer meg at det finnes noen løsninger med løsleca i tanker til erstatning for grøft?

Forbud mot infiltrasjon kan være at de vil ha folk over på kommunalt anlegg. Litt pussig at ikke kommunen selv prosjekterer en slik etterpåoppgradering som her, men overlater det til amatører som ev skal bli enige om en felles løsning.
Signatur