66    0    0  

Gira Homeserver styring av lys utfordringer

 201     oslo     0
Jeg sitter å prøver å få til Gira Homeserver, men ett eller annet sted gjør jeg en feil som jeg ikke klarer å finne ut av.

Kort fortalt:
Laget et prosjekt i HS Expert og en visuell side.
Importert gruppeadresseobjekter fra ETS inn i HS Expert.
Jeg har verifisert at multicast trafikk fungerer mellom HS og IP Router.
Jeg ser at HS sender telegram til Bus via Bus Monitor i ETS.

Men det er i det siste punktet jeg tror utfordringen min ligger. Alle telegram fra HS til Bus blir i Bus Monitor kategorisert som "Unknown Source Address". Lyset (switch) jeg har programert i HS Expert slår seg derfor ikke på/av.

IP Router har adresse 1.1.0
HS har adresse 1.1.1.
Har forsøkt å legge inn en "Dummy" i ETS med adresse 1.1.1, men det hjalp ikke. Riktignok ble ikke telegram  kategorisert med "Unknown Source Address" da.

Noen som kan bistå med noen ideer her?