252    0    0  

KNX - hvilke leverandører bruker dere

 2 104     Asker     0
Hvilke leverandører benytter dere i deres KNX systemer? Tenker da på komponentene, ikke installatører. Hva har dere gode og mindre gode erfaringer med, og hvor kjøper dere knx utstyr?
Signatur