1 718    0    0  

Styring av screening (persienner) med knx?

KE
 2 971     Hordaland     0
Ser det ofte brukes Somfy motorer i slike motoriserte screening til vinduer. Somfy har også en motorstyring som er knx kompatibel.
Jeg forsøker å finne ut hva som er kompatibelt med hva. For eksempel har ABB flere knx aktuatorer som kan styre persienner, noen med strømmåler for å beregne hvor lang tid persiennene bruker fra øverst til nederste nivå. Ved å detektere når strømmen brytes vil aktuatoren lære seg hvor endestopp er og kan således beregne posisjonen til persiennen.
Ser også at Somfy sine motorer kan leveres med tilbakemelder, altså en egen kabel for å sende tilbake signal om posisjon. Jeg vet ikke hva slags signal dette dreier seg om, men både Somfy og ABB sine bokser virker å ikke ha tilkoblet noe senseledning fra motoren.
Jeg foretrekker å ha en produsent i sikringskapet om mulig, er det noe grunn til at en ABB boks ikke skulle virke med Somfy sine motorer?