167    0    0  

X-comfort / modbus / KNX for styring av luft/vann varmepumpe?

 225     Bergen     0
Har fått installert Panasonic Aquarea luft/vann varmepumpe (med vv tank) og for eventuelt ha ekstern kontroll på denne finnes det tre muligheter:
(dette er tilleggskort som evt kjøpes til for ca 2000 kr)

- Panasonic sin egen protokoll, skybasert app
- KNX
- Modbus

Jeg har i utgangspunktet en Xcomfort SHC som skal brukes som smarthussentral (ikke satt opp i det "nye" huset enda) men denne vil da ikke kunne ha noen integrasjon mot varmepumpen.

Ideelt sett ville jeg hatt et system som håndterer alle muligheter i huset, men ser at det kan bli utfordrende.

Trådløst er nødvendig da det er et eldre murhus og oppussingen er allerede utført i de etasjene som vi bor i(ikke mulig å trekke ledninger til KNX feks)


Noen tips til hva som kan gjøres? Antar at bade Modbus og KNX er de mest åpne systemene med mest muligheter, men som også da er trådbasert og da uaktuelle.

Signatur