#61
 5,725     0
Et drain-back anlegg med vatn kan også brukes når det er fare for frost, det begynner å sirkulere vatn først når temp. er høgre enn i botn på tanken. Når det vert for kaldt, renn alt vatnet tilbake til tanken.

   #62
 247     Trondheim     0
Klar over det, poenget er vel at et glykolanlegg kan brukes i kaldere vær enn et uten glykol, og dermed " ta igjen" det tapte?
   #63
 2,326     Trondheim     0

30% glykol/vatnblanding overfører 83% av varmen med samme flow & temperatur som reint vatn, i tilegg er varmeoverføringa til blandinga dårligare noko som krev større varmevekslar for samme effekt.
I mange tilfeller kan ein auka mengden, noko som delvis kompenserer for dette.
Men ein vil få litt lågare avgitt effekt, og under drift der overføringsevnen er utnytta maksimalt, vil glykol ikkje gje samme effekt, derimot noko lågare maks. effekt, litt under 83%, avhengig av varmevekslinga.

Sånn er det ja, og det som vil skje er at fanger vil gå noe varmere, som vil gi noe lavere input grunnet økt varmetap. Mitt system har to vekslere, selve manifold på rørfangeren og den som akktank veksler mot. På maks effekt i sommer lå fanger omlag 12 grader over akktank. dT på 6 i hver ende.
Nå vil det da blir 6/0.83^2=8,7.  Skulle bli omlag 17,4 grader mellom fanger og akktank i stedet for 12.
5,4 grader høyere temperatur i fanger skaper økt varmetap fra den og rørene.
Av testdata på min rørfanger http://www.dincertco.de/logos/011-7S1690%20R.pdf  fremgår at økt dT på 10 grader redusere effekt med opp mot 80W/20-rør. Jeg får 5 grader, så omlag 40 W, eller 120W på hele anlegget.
Flow i dag er på 6,8l/min, trinn 1. Setter jeg pumpene på trinn 2 blir flow omlag 10l/min. Da trekker også pumpene 60W mer.
Så en COP på maks 1:2 ved max effekt fra fanger, og tenker ikke lønt. Får leve med det her, og i troen på at det ikke blir 30-40% reduksjon i varmeproduksjonen pga glykol i systemt.


Signatur
   #64
 5,725     0

Klar over det, poenget er vel at et glykolanlegg kan brukes i kaldere vær enn et uten glykol, og dermed " ta igjen" det tapte?

Det er ubetydlig iht. frost slik eg ser det, men iom. at varmetapet er mindre på røranlegg vil dei nok starte opp litt før og halde på litt lengre.
Eit anlegg kan nok uansett ikkje start opp før temp. i solfangar passerer iallefall +10-20ºC, under det klarer ein ikkje å nyttiggjere seg varmen.