657    9    0  

DIY Solfanger med akkumulatortank. Innspill?

 6     Arendal     0
Hei,

Nå som strømmen er så hinsides dyr så tenker jeg å snart gå i gang med å lage mitt eget system med solfanger og akkumulatortank. 

Jeg tenker å ha en isolert akkumulatortank(1500L) i kjelleren. Denne skal inneholde vann med glycol. Dette vannet vil bli pumpet opp til solfangerene(dersom det er sol) og returneres til akkumulatortanken. 

Akkumulatortanken skal inneholde en kobberspiral som skal fungere som en varmeveksler. 
Kaldtvann kobles til spiralen, og ut av spiral kommer da (forvarmet) vann til eksisterende varmtvannsbereder. 

Styring av pumper/ventiler og sensorikk har jeg kontroll på (elektroteknisk sett)

Risiko/tiltak:
 • Ved mye sol og en allerede varm tank, kan det bli fare for overoppheting. 
  Løsning; Drenere vannet fra solfanger til tanken. Solfanger inkludert rør til/fra står da tomme i dette tilfelle.

 • Andre risiko?Se bilde:
DIY Solfanger med akkumulatortank. Innspill? - Solfanger-anlegg.png - haakon88tDet jeg trenger hjelp til:
 • Identifisere risiko 

 • Spiral: Her må jeg velge en løsning som gjør at ikke røret blir forlangt(trykkfall), men heller ikke for kort, slik at jeg ikke får vekslet ut varmen. 
  Innvendig diameter?
  Bør det være korrugert?
  Hvor langt?

 • Hvor stor solfanger bør jeg ha? (effekt)
Takknemlig for alle tips og råd :) (også negativ kritikk)
Håper på å kunne realisere dette og lage en liten "blogg" rundt det.

   #1
 3 557     0
Glykol har betydelig lavere varmekapasitet enn rent vann, så begrens det til solfanger-kretsen som kan være utsatt for frost. Holdt akkumulatortanken separat med rent vann. Det vil si: Solfanger-kretsen må ha en varmeveksler mot akkumulator-tanken. Jeg forutsetter at tanken ikke er utsatt for frost.

I en lukket sløyfe, til sofangerne, har du ikke noe problem med trykkfall.

Størrelse på solfanger? Avhenger helt av behvovet. Termiske solfangere har høy virkningsgrad, over 90% for vakum-typen. Sommerstid er innstrålingen røfft reget 1000 W/kvm (sommerstid,for en solfanger rett mot sola). Ligger det en meter snø over solgangeren får du ingenting ...

Har du tenkt over volum på akkumulatortankem? 100 liter eller 100 kbm? Hviket temperaturområde skal den veksle over? 10 til 60, eller 20 til 40? Eller 20-30? Eller ... Det er mange uklare punkter her, med svært variable yttergrenser!

Har du, eller har du mulighet for, vannbåren golvvarme? Har du noen varmepumpe?

Det er mange ubesvarte spprørsmål her, så hvis du røper litt mer er det lettere å kommentere!
  (trådstarter)
   #2
 6     Arendal     0
Glykol har betydelig lavere varmekapasitet enn rent vann, så begrens det til solfanger-kretsen som kan være utsatt for frost. Holdt akkumulatortanken separat med rent vann. Det vil si: Solfanger-kretsen må ha en varmeveksler mot akkumulator-tanken. Jeg forutsetter at tanken ikke er utsatt for frost.

I en lukket sløyfe, til sofangerne, har du ikke noe problem med trykkfall.

Størrelse på solfanger? Avhenger helt av behvovet. Termiske solfangere har høy virkningsgrad, over 90% for vakum-typen. Sommerstid er innstrålingen røfft reget 1000 W/kvm (sommerstid,for en solfanger rett mot sola). Ligger det en meter snø over solgangeren får du ingenting ...

Har du tenkt over volum på akkumulatortankem? 100 liter eller 100 kbm? Hviket temperaturområde skal den veksle over? 10 til 60, eller 20 til 40? Eller 20-30? Eller ... Det er mange uklare punkter her, med svært variable yttergrenser!

Har du, eller har du mulighet for, vannbåren golvvarme? Har du noen varmepumpe?

Det er mange ubesvarte spprørsmål her, så hvis du røper litt mer er det lettere å kommentere!

Takk for godt svar! Smile

Når du sier at jeg bør ha rent vann i akkumulatortanken; mener du at dette vannet skal benyttes til forbruk? Slik at det kun er en veksler til solfanger-sløyfa?
Har tenkt på det selv, men er litt bekymret for bakterievekst hvis tanken ikke får høy nok temperatur..?


Behovet mitt er først og fremst for å få forvarme vannet som går til VVB. Antar det er en del å spare på at VVB slipper å varme opp vann fra 4grader til 70grader.. Målet må være å ha så høy temperatur i akkumulatorentanken som mulig slik at VVB jobber minst mulig.

Annet behov: Kanskje jeg kunne hentet ut varmtvann direkte fra akkumulatortank til en egen dusjkran? Utedusj? Utekran(varmtvann for bilvask). Vannbåren varme blir det nok ikke noe av, det blir for omfattende arbeid.....


Størrelsen på tanken er basert på hva jeg får plass til i kjelleren Grin
   #3
 24 227     Akershus     0
«I en lukket sløyfe, til sofangerne, har du ikke noe problem med trykkfall.

men en vil få store trykkvariasjoner pga temperaturendringer. En må ha åpent eller lukket ekspansjonskar i sløyfa.
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 6     Arendal     0
Ser ikke helt hvor trykkfall oppstår..? Jeg har jo en pumpe ved tanken som pumper opp vannet igjennom solfangeren deretter «faller vannet tilbake til tanken.
TSt
   #5
 14 038     0
En må vurdere vakum rør, de produserer selv om det er kaldt ute. Her kan en la anlegget koke på noen måte mens jeg tror at en på platefangere eller hva det skal være må passe på ekspansjon og muligheter for koking.
   #6
 24 227     Akershus     0
Ser ikke helt hvor trykkfall oppstår..? Jeg har jo en pumpe ved tanken som pumper opp vannet igjennom solfangeren deretter «faller vannet tilbake til tanken.


Dette er helt avhengig av hvordan systemet ditt er bygget. De kan grupperes i to pinsipper:
1) Lukket system. Alltid vannfylt. Vannet må ha ekspansjonsmulighet. Sirkulasjonspumpa kan være en «mygg . Vannet kan koke og det må beskyttes mot frost med glykol eller sprit.
2) Åpent system med pumping av vann. Her har en et åpent kar inne. Når forholdene er gunstige pumpes vann med en kraftig pumpe opp i anlegget på taket og går rundt. Ved ugunstige forhold stanses pumpa og alt vann renner tilbake til det frostfrie karet i kjelleren. En trenger ikke glykol eller sprit.
Signatur
  (trådstarter)
   #7
 6     Arendal     0
Uavhengig av hvordan løsning jeg går for Åpen/lukket/vakum så må jeg ha en varmeveksler, eller som jeg har sett for meg - en hjemmelaget kobberspiral.
Tenker størrelsen på røret til spiralen bør gjenspeile størrelsen på inn/ut rørene, slik at man unngår trykkfall(?).
Hvor mange viklinger, eller hvor lang bør denne spiralen være for at den skal fungere som tiltenkt?
Finnes det noen beregninger på det?

  (trådstarter)
   #8
 6     Arendal     0
Fant en perfekt spiral her: varmeshop . no/products/varmespiral-kobber-45m2
Akkurat en slik jeg så for meg.
Den var fryktelig dyr da Shocked