#11
 80     Vestlandet     0
En ting er hva du kan lagre av energi, en annen ting er hva du henter UT av tanken.

Min 1500 liter tank (Solarnor anno 2000) synker fra ca. 65 grader ned til 37-40 grader ila 24 timer. Da varmer den opp første etasje på 85 m2 til gode 21 grader, samt en isolert garasje/verksted til ca. 15 grader.

Videre avkjøles tankens innhold for hver liter med kaldt vann som går inn i forvarminsgtanken på 200 liter som er inni 1500 liters tanken. Varmt tappevann i forvarmingstanken går så videre til en std. Ozo bereder.

   #12
 160     0

Hei og velkommen til forumet!
Ser ut som vi så og seie er naboer..


1. Eit solfangaranlegg har du vel best utnyttelse av ved å ikkje ha for høge temperaturar, men rundt   35-40 grader celsius og samtidig ha ein såpass stor tank at ein kan utnytte solenergien maks på flotte soldagar midtsommars, gjerne 5000 liter?

Hvis du har max. 40ºC i tanken kan du kun tappe ut til du er nede på ca. 30ºC, og sjølv med 5000 l tank er ikkje dette mykje energi. Kost-nytte tilseier at max temp. i anlegg må vera så høg som mulig, da ein da kan lagra mest mulig energi i minst mulig tank.


2. Hadde det fungert å fått kjøpt seg ein stor (brukt) plasttank, gjerne 3000-5000 liter, isolert den godt og plassert den utanfor huset nedgravd. Kjøpt platefangara, pumper og styringssystem og brukt systemet til forvarming av tappevann og vannbåren varme?

Plast har ofte max. 60-70ºC, eg ville iallefall vore forsiktig. Har du ein ståltank på 2000 l som du kan kjøra opp til 90ºC lagrar du ca. like mykje energi som ein plasttank på 5000 l på 55ºC.


Hvordan vurderer du kost/nytte til å bli bedre med høyest mulig temperatur? Husk at solfangereffektiviteten synker raskt med økende temperatur.


Uploaded with ImageShack.us

Dersom solfangeren skal jobbe mot høyere temperatur vil man miste mange driftstimer i overgangen morgen/formiddag og ettermiddag/kveld på solrike dager, og også mer generelt vil man miste potensielt gode perioder tidlig vår og sen høst.
I en samlet kost/nytte vurdering vil jeg snarere anbefale solfanger med relativt store lagre og lavtemperatur varmedistribusjon.
Signatur
   #13
 10 486     Akershus     0


Dersom solfangeren skal jobbe mot høyere temperatur vil man miste mange driftstimer i overgangen morgen/formiddag og ettermiddag/kveld på solrike dager, og også mer generelt vil man miste potensielt gode perioder tidlig vår og sen høst.
I en samlet kost/nytte vurdering vil jeg snarere anbefale solfanger med relativt store lagre og lavtemperatur varmedistribusjon.


Eller helst begge deler, avhengig av temperatur. Jeg håper å la solfangeren jobbe mot lavest mulig temperatur den tida det uansett trengs mer varme fra andre kilder, mens den kan jobbe mot høy temperatur om sommeren, i et håp om å få varmt nok vann til dusjen uten å tilføre ekstra energi.
Signatur
   #14
 5 607     0

Hvordan vurderer du kost/nytte til å bli bedre med høyest mulig temperatur? Husk at solfangereffektiviteten synker raskt med økende temperatur.


Uploaded with ImageShack.us

Dersom solfangeren skal jobbe mot høyere temperatur vil man miste mange driftstimer i overgangen morgen/formiddag og ettermiddag/kveld på solrike dager, og også mer generelt vil man miste potensielt gode perioder tidlig vår og sen høst.
I en samlet kost/nytte vurdering vil jeg snarere anbefale solfanger med relativt store lagre og lavtemperatur varmedistribusjon.

Eg skal ikkje vera kategorisk, men følgende kan setjast opp for høgare temperatur

Fordelar:
Lågare investering i varmelager pga. mindre lager
Mindre plassbehov til varmelager (husk at plass i kjellaren i eit nytt hus kostar fort 15-20000 pr m²..)
Mindre el. forbruk pga. meir av vatnet kan nyttast til vv.

Ulemper:
Dårlegare virkingsgrad for varmekjelda, dog har rør mindre reduksjon ved høgare temp. enn plater
Litt høgare varmetap ifrå varmelageret

For dei fleste trur eg at høgare temp. kjem best ut totalt, men kanskje slik som frodes seier, ja, takk begger deler?
Men det er vel ikkje så mange som får inn ein tank på 5000 l i kjellaren?

Andre faktorar?
   #15
 777     0
Nå er dette bare en strøtanke, uten tanke på plassbehov eller kostnad, men:

Hva med å skille lagring og forbruk? Og kjøre en form for varmeveksling med en varmepumpe som i en vann/vann løsning mellom dem?

Da kunne man i teorien utnyttet ett større varmelager med en lavere driftstemperatur til å varme opp til tappevannstemperatur.
   #16
 5 111     Sørnorge     0
Er det noen med kompetanse som kan kommentere forslaget til Snuble? Rett og slett ha en V/V varmepumpe, hvor man bruker en soloppvarmet tank som energikilde i steden for borehull.
   #17
 2 413     Ønsker ikke besøk av deg     0
For aa dra dette litt lenger, en stor tank kombinert med en varmepumpe som gir et temperaturloft mener jeg kunne gitt veldig gode resultater.

Ser det selges plasttanker paa finn.no ca 1000 liter.

Vi bor litt for langt nord for at dette blir noe alle vil ha. Oppvarming av varmtvann via sol er en selvfolge i sydlige land. Vi nordboere maa nok veare kreative og gjore det beste ut av det vi har, slik nordmenn har gjort i aarhundrer.

Selv har jeg tenkt aa eksperimentere ved aa bruke KULLstov i vannet og gjore analyser hvor godt dette vil absorbere sollys, VS komersielle produkter.

   #18
 10 486     Akershus     0

Er det noen med kompetanse som kan kommentere forslaget til Snuble? Rett og slett ha en V/V varmepumpe, hvor man bruker en soloppvarmet tank som energikilde i steden for borehull.


Det vil jo kun funke så lenge det er varme i soltanken. Varmepumpen vil suge den tom for varme rimelig fort.
Signatur
   #19
 5 111     Sørnorge     0
Utedelen til en L/V-varmepumpe vil maksimalt øke temperaturen for varmepumpesløyfa fra hva den måtte ha av temperatur ved utgang fra huset, til temperaturen i utelufta. Om det er -20 ute vil altså kompressoren trenge å øke temp fra -20 til f.eks 40 grader for å kunne avgi noe som helst av varme i tanken.

Hvis man bruker en tank som er varmet av en solfanger skulle man vel i teorien få en gevinst så lenge solfangeren klarer å varme opp tanken til mer enn utelufttemperatur? Med et slikt senario vil altså en solfanger som klarer å levere -15grader inn til tanken (-20 utetemp) kunne være til nytte. Jeg ser ikke noe annet senario hvor en så lav temp fra solfanger til kunne utnyttes.

Forutsetter her at vesken som går igjennom solfangeren ikke fryser innenfor det temperaturområdet som vil inntreffe.
   #20
 5 607     0
Eg har nokre tusen meter med PE slange liggande som eg har fått, og lurte på å hiva 400 m med 50mm slange i solfylt vesthelling der som jordkollerktoren (for vp.) muligens skal gå. Lurte da på ein ventil slik at ein kan stilla om fra jordkollektor til solslynge automatisk når temp. i solslynga er høgare.
Er den motordreven kostar den jo nokre tusen, så me får sjå. Lurer på kor mykje meir effekt ein vil få ein vår dag med solslynga kontra ein jordkollektor som har kjølt jorda heile vinteren.

Det vil jo veksa gras rundt den, men sauene heldt det jo nokenlunde nede, så kanskje det fungerer.