8 511    24    0  

Hvor mange skal satse på solkraft i sitt nye hus?

 5 410     Langhus     0
Siden vi har fått en ny kategori her idag så slenger jeg ut spørsmålet om hvem som skal benytte (eller benytter) solkraft i sitt nye (eller gamle hus)?

Hvis solen ikke går ned over prosjektet vårt skal vi montere 24 kvm med solfanger fra www.norsksolfangerindustri.no.
Disse leverer platesolfangere med "drainback" (kutter pumpa og vannet i solfangeren renner tilbake til tanken ved frost eller koking).

Vacumrør er nok mere effektive, men jeg kan ikke si jeg synes de ser så bra ut at det gjør noe Smile
Signatur

   #1
 9 677     Kysten     0
Jeg vurderer Velux sitt solfangersystem til oppvarming av forbruksvann. Ha rikke satt meg nok inn i dette enda, men prøver å lære meg det nå. Skal kikke på linken din.
   #2
 159     Fjaler     0
Kan denne varme forbruksvatn om sommaren og huset (evt. forarme vatnet) om vinteren skulle systemet kunne utnyttast godt. Ta med ein høg tank i planane. Solfangarspiralen ligg i botnen der det nesten alltid er kaldt. Skiktninga held varmvatnet i toppen.

Er du heilt utan sol delar av vinteren skal du rekne svært nøye på det for å finne ut om det er stort å hente av gevinst. Sjølv om sola har lite varme rundt juletider varmar det no litt.
   #3
 314     0
Det spennende med vakumrør er jo at de kan gi så mye varmtvann at sikkerhetsventilen på varmtvannstanken går av...  Det var en tråd her i fjor med en som hadde måttet tappe av varmvann fordi tanken kokte, og så kom jeg til å tenke på om det hadde vært mulig å bruke dette til å generere strøm?  Må lage en slags dampmaskin eller noe slikt som kan drive en generator :-)   #5
 78     oSLO     0
Hei!

Solfangerne ligger jo ofte på tak. Hva skjer når snøen kommer?
   #6
 81     0

Hei!

Solfangerne ligger jo ofte på tak. Hva skjer når snøen kommer?


Du kjører varmtvann gjennom de og smelter snøen :P
Fra spurv til kanon, jeg aner ikke. Du får iallefall ikke mye varmtvann utav de da :\
   #7
 9 677     Kysten     0
De er nok så pass glatt og ligger med så bratt vinkel at snøen glir av. Men det er nok ikke så mye å få ut av de på vinteren tenker jeg. Derfor tenker jeg å kun la dette gå på sløyfe til oppvarming av forbruksvann.

   #8
 620     Hordaland     0
Du burde kanskje se litt på hva som er vanlig konfigurasjon på solvarmeanlegg ute i europa, og da spesielt tyskland. De er kommet en del lenger enn oss på dette området. Den største forskjellen er at Torkel åsen sine norskproduserte selvdrenerende fangere anbefales brukt i et åpent anlegg, noe som etter min mening strider med hovedforutsetningen for et effektivt solvarmeanlegg, nemlig en god sjikting av akkumulatortanken. Jeg tror nok at herr åsen sine fangere også kan benyttes i et trykksatt lukket anlegg så lenge de er trykkprøvd med 6 bar, men dette anbefaler de altså merkelig nok ikke. En annen ting er at et åpent anlegg med selvdrenerende fangere vanskeliggjør kombinasjon av solvarme og vedkjel i samme akkumulatortank, fordi vedfyringen krever sjikting av tanken. Jeg skal selv bygge nytt nå, og vurderer solfangere, men jeg vil ha et lukket trykksatt anlegg, og komer derfor mest sannsynlig til å importere alt selv fra tyskland. Det finnes mye bra og rimelig på ebay.de. En stor og seriøs leverandør er solarbayer.de. Her finner du i tilleg til priser også mye bra info om dimensjonering og forskjellige kombinasjonsmuligheter. (hvis du leser tysk da...)
   #9
 777     0

Hei!

Solfangerne ligger jo ofte på tak. Hva skjer når snøen kommer?


Her i Norge bør man jo ikke montere dem flatt. Jeg hengte mine på veggen... Regner med at du må regne med å koste litt snø de dagene det er meldt mer enn en time sol Smile Ingenting er vedlikeholdsfritt.

Solfangere er uansett bare tilskuddsvarme. Hos meg går solfangerene i lukket system og avgir varme vha spiral i bunnen av skikttanken. Rett over spiralen står en varmekolbe, og skulle jeg hatt ett høytemperatur-alternativ som ved/pellets, så burde jeg hatt en spiral i toppen av tanken også.

Og som en avslutning, sitter lottogevinsten til helgen så skal jeg ha vindmølle. En av disse vertikale spiralformede. Da hadde jeg ikke brukt en kwh fra strømnettet de første 11 dagene av desember... Da kunne jeg stilt meg opp som Kaptein Ahab og bedt vinden blåse mer mer!
   #10
 160     0
Riktig. I Norge med mye lav innstråling vår og høst anbefales uansett ikke lavere enn 30 graders helning på taket. Fasademontering på vegg er også meget bra. Dermed bør ikke store snølaster være noe stort problem.
Signatur