72    3    0  

Installasjon av solcellepanel

 15     0
Taket (sydvent) er modent for renovering og vurderer å installere solceller samtidig.
I dag har jeg takstein, men ønsker at de fjernes og solcellepanelene monteres direkte på taket.
Hva brukes da under panelene? Membran, takpapp, takplater?
Monteres panelene med skruer/bolter eller limes de? Tenker på lekkasjemuligheter.

TSt
   #1
 14,282     0
Det er bare hvis en har "takstein" typen av solceller at en ikke har undertak. En vil jo ikke klare å fylle opp hele taket med paneler. Så en må bruke det en skal ha på resten av huset under. Er det lufting under tak eller er det diffusjonsåpent undertak ? Hva er undertaket en har i dag laget av ?

Panelene limes definitivt ikke. De må skrues på en eller annen måte.
  (trådstarter)
   #2
 15     0
Det er bare hvis en har "takstein" typen av solceller at en ikke har undertak.


Jeg mener ikke at undertaket skal fjernes, men hvordan det sikres at det ikke oppstår lekkasjer. I dag er det kledt med takpapp, men dette er jo bare en ekstra sikring i tilfelle en takstein skulle sprekke.

Er det lufting under tak eller er det diffusjonsåpent undertak ? Hva er undertaket en har i dag laget av ?

Undertaket er panel. Huset er bygget på slutten av 50-tallet.
Under dette er det åpent loft.
TSt
   #3
 14,282     0
En må ha normal taktekking under de fleste paneler av en eller annen type. Men konstruksjonen til TS gjøre at en kan velge hva en vil ha. Men en kan ikke bare ha underlagspapp under, må ha komplett taktekking. Så en må se på hva en skal ha på resten av taket. En vil ikke få formater til å gå opp helt heller så takflaten vil være litt synlig mot syd også.