564    0    0  

Membran: Hva tåler den av temperatur / desinfeksjonsmidler?

 3 505     0
Jeg bygger vinterhage rundt stua, og graver ut kjeller under den. Der setter jeg av plass til en STOR(!) vanntank i betong (størrelsesorden 30 kbm), og monterer solfangere på taket.

Så lenge tanken holder høy nok temperatur (over 28°C) henter en varmeveksler i tanken energi til golvvarmen. Når temperaturen faller under det, går varmpepumpa på for vinteren, henter energi fra tanken, og tar over golvvarmen. VPen kan kjøle vannet ned til 0°C (og fryse det). Siden vanntemperaturen synker mot 0°C utover vinteren får jeg beskjedent varmetap: Når tempen er høy, er omgivelsene varme; når utetemperaturen faller, er tanken raskt på vei ned mot lav temperatur.

Antagelig får jeg mer enn nok sommersol til å varme tanken så høyt den tåler. Men hva tåler den? Betongveggene er null problem, men tanken må tettes med membran. Hva tåler den for å ikke gå i oppløsning, smelte bort?

I mine foreløpige skisser antar jeg en maks-temp på 40°C. 30 kbm vann gir da 1200 kWt lagret for vinteren (når VP tar vannet ned til 0°C). (Solfangerne "etterfyller" ganske langt utover senhøsten og tidlig på våren, så reelt har jeg mer enn det.)

Men: Er 40 grader risikabelt høyt for påstrykings-membran, eller er det helt OK? Kan jeg gå høyere, for å lagre mer varme til høst/vinter?

Tanken er et lukket kar; vannet har ingen kontakt med verken golvkretser eller solfanger-kretser. Ingen oppblomstring av bakterier/alger kommer i kontakt med andre deler av systemet, ingen helsefare. Likevel bør ikke varmevekslere i tanken gro ned av alger! Desinfeksjonsmidler kommer aldri over i f.eks. drikkevann / varmtvann, så i prinsipp kan jeg bruke "sterk lut". Men hva med membranen, hvis jeg bruker virkelig sterk lut for å holde vanntanken steril? Er det noen risiko for at desinfeksjonsmidler har skadelig effekt på membranens evne til å tette? Er det noen typer desinfeksjon jeg bør unngå for å ikke skade membranen?

Eller sagt på en annen måte: Er det noen type(r) membran jeg bør foretrekke, som tåler både høy temperatur og "sterk lut"?