113    2    0  

Solcelle-leverandør/montør som kan hive seg rundt raskt?

 600     Øvre Eiker     0
Jeg sendte ut forespørsler til diverse leverandører av solcelle-anlegg for et par uker siden, men foreløpig er det bare Lyse som har svart og de har opptil 8 ukers leveringstid.

Det jeg hadde håpet var at noen kunne vært villig til å komme og montere mens taktekkerne fortsatt har stillas oppe. De regner med å holde på et par uker. De startet å rive i dag.

Det å sette opp stillas ser ut til å være en ganske stor del av installasjonsjobben, så det burde jo være en del å spare på å bruke samme stillas.

   #1
 3 098     Vestlandet     0
Tror de fleste i solcellebransjen har mye å gjøre for tida.
   #2
 3 424     0
Du kunne kanskje sjekke opp om det finnes noen ledige montører nord for Dovre Smile ...

Reisekostnadene ville nok spise opp besparelsen du har i 'gjenbruk' av stillaset. Det samme gjelder om du finner noen som lar deg få komme først i køen, men til dobbelt timepris.

Sagt på en annen måte: Tross årstiden er det vel denne vinteren ikke en spesielt original tanke å ville montere solceller på taket, ihvertfall i Sør-Norge.