257    12    0  

Solcelle på tak over innkjørselen

 20     0
Hei.

Av forskjellige grunner ønsker jeg ikke å montere solcellepaneler på hustaket og dermed har kommet opp med en ide om å bygge et tak over innkjørselen hvor solcellepaneler monteres på. Dette vil fungerer som en carport men bare mye lengre og kanskje høyere over bakken.

Problemet er at jeg ikke har lykkes så mye med å finne en leverandør av dette. Vet noen her om hvem jeg kan kontakte for å undersøke om det lar seg gjøre eller ikke?

Bor i Moss.

   #1
 3 210     Vestlandet     0
Det bør ikke være noe problem, så sant konstruksjonen tåler vind og snølast på stedet. Enten som paneler oppå tak som er egnet for solcellemontering, eller så er det etter hvert kommet løsninger der panelene kan erstatte takplatene og likevel gi tett tak.
   #2
 1 771     Sandefjord     0
Høres ut som en spesialkonstruksjon og noe som bygges tilpasset ditt behov. Gjerne i stål eller i treverk(?)

Mekanisk verksted?
HSt
   #3
 35 452     Lillestrøm kommune     0
Det er carport han bygger så det må være lov å bygge
(Ledig BYA osv)
  (trådstarter)
   #4
 20     0

Dette er kanskje det beste bildet jeg fant som kan illustrere det jeg er ute etter.
Forskjellen er at jeg vil ha den lengre (for å få plass til flest mulig paneler), noe høyere og trenger ikke veggen nær hekken.

Dette blir på en måte ikke en carport da carport høyest kan ha plasser til 2 biler.

Er det noen som vet om dette er noe man får lov til å bygge selv uten å søke? er det da også lov å bygge så nær grensen til naboen?

Det beste er jo å finne en leverandør som kan levere noe slik.

TSt
   #5
 13 734     0
Frittstående kan en bygge inntil 1m fra nabo uten å søke. Forutsatt at alt annet er tilfredstilt. Er det inntil hus må en ha 4m eller dispensasjon eller godkjennelse av nabo. Det er jo carport TS vil bygge, bare en stor slik. Må passe på bæring av tak. Må ta hensyn til krav + solcelle vekt.

Spesielt hvis det er frittstående må en tenke på hvordan det gjøres stivt nok både ned mot bakken og i sammeføyninger i hjørner.
   #6
 4 190     0
I Norge er solvinkelen sånn at det ikke lønner seg å ha solpanelene flatt, ergo eksempelet over vil ikke være optimalt. Vinkel rundt 45 grader er sannsynligvis det beste kompromisset, dette kan man simulere om man vil.
   #7
 3 210     Vestlandet     0
Er nok en fordel å få gjort en skikkelig beregning av vindpåvirkning av en sånn konstruksjon. Det er en stor flate.

  (trådstarter)
   #8
 20     0
Takk for alle svar.

Det høres ut som dette ikke er en enkel sak å få til.
HSt
   #9
 35 452     Lillestrøm kommune     0
Det må ho fundamenteres med gode søyle fester men kanskje lurest å få litt hjelp til beregning

Men har du ikke BYA ledig og må ha disp fra avstand til
nabo så går det jo an å ta en prat med kommunen om hva som normalt kanskje blir godkjent
   #10
 3 535     0
I Norge er solvinkelen sånn at det ikke lønner seg å ha solpanelene flatt, ergo eksempelet over vil ikke være optimalt. Vinkel rundt 45 grader er sannsynligvis det beste kompromisset, dette kan man simulere om man vil.

Det er forsåvidt sant, eller det vil si ... La oss være sikker på at vi forstår hvorfor det er slik.

For et gitt solpanel-areal er det sant. For et gitt grunn-areal dekket med solceller som enten ligger flatt eller står på skrå, slik at alt sollyset fanges opp, uten at de skygger for hverandre, da krever de skråttstilte mindre panel-areal. I prinisipp er oppfanget energi den samme. Et panel på 1 kvm kaster en skygge på mer enn 1 kvm (avhengig av hvor høyt på himmelen sola står), og i skyggefeltet kan du ikke plassere neste rad paneler.

Med skrå paneler sparer du penger til selve panelene, men monteringen kan være dyrere (både i materialer og arbeide), særlig i vindharde strøk. Er du uforsiktig med plasseringen, risikerer du at den ene raden paneler lager skygge på den bakenfor når sola står lavt, og det kan gå merkbart ut over produksjonen. Hvis du tar gode marginer, for å unngå skygging: Midt på dagen, med sola "rett over hodet" (eller så rett over som vi får den her nord) kan en del av solstrålingen smette ned mellom de skråttstilte panelene og "gå tapt". (Riktignok har du neppe like stort behov for solstrøm midtsommers.)

Det tilsier at det enkleste, tryggeste, med minst risko for tap, er å dekke hele det flate arealet med paneler. De vil fange opp alt lys som er å fange opp på det arealet; du får ikke mer strøm ved å vinkle dem opp. Men det krever 40% mer panel-areal.

Så har du en annen faktor det snakkes lite om: Når vinkel mellom normalen på panelene og solretningen øker til vinkel v, reduseres effekten til cos(v) sammenlignet med om panelet pekte rett mot sola (det er derfor oppvinkling kan ha verdi - v blir som regel mindre). Etterhvert som v øker, når sola faller, kommer du til et knekkpunkt der strøm-utbyttet faller betydelig raskere enn cos(v). Solpaneler liker ikke streiflys, om de skal yte sitt beste.

Dette taler for at oppvinkling av panelene er en god idé. Men pass på skyggene. Og kastevindene i vinterstormene. Hvis du vinkler opp: Husk at oppvinklingen må være mot sør. Du kan ikke vinkle opp mot vest bare fordi det passer best med takflaten din; det kan få negativ effekt.