1 213    15    1  

Solceller på vegg i stedet for tak

 593     Øvre Eiker     0
Jeg har sjekket ut muligheter for montering av solceller her. Jeg finner ingen som oppgir priser på komponenter, men noen oppgir pris med og uten montering, og da utgjør prisen for å montere dem på taket omtrent 1/3 av totalen. Jeg fant en tabell som viser at om jeg henger dem på veggen med en 60 graders vinkel fra horisontalen vil jeg tape bare noen få prosent ytelse i forhold til takvinkelen på 42 grader. Nedbetalingstiden skulle da gå ned fra 16-17 år til 11-12 år. Og jeg slipper å få ekstra kostnader om jeg må gjøre noe med taket senere.
Solceller på vegg i stedet for tak - optimale-solforhold-600x265.jpg - stigmv
Dessuten kan jeg da fordele mellom sørøst-veggen og sørvest-veggen og få jevnere produksjon over dagen så jeg får brukt mer av strømmen selv.

Men så er det hvordan jeg kobler når panelene fordeles utover 2 vegger. To invertere, optimizere (jeg har ikke funnet priser på optimizere enda), eller er det nok å parallellkoble? 

TSt
   #1
 7 001     0
Solen dekker et større tid på dagen når de ligger enn når de står. Det er mindre "skygge" av et skrå tak enn av en vertikal vegg. Parallellkoble kan ikke fungere, du må ha noe utstyr som evt kobler fra den dårligste hvis du ikke har to som opererer uavhengig av hverandre og som kan lade når begge får noe.
   #2
 2 650     Vestlandet     0
De få iverterne jeg har sett, har hatt flere uavhengige innganger (egen kontroller).
   #3
 2 719     0
Hvis du ønsker maksimal strømproduksjon på årsbasis - det betyr i praksis: Du regner med å produsere så mye strøm at du får et betydelig overskudd du kan selge tilbake til nettet som plusskunde - da får du maksimalt utbytte med ca. 45 graders vinkling. Det gir høyest utbytte midtsommers, når du ikke trenger strømmen selv.

Hvis du derimot først og fremst vil produsere strøm til eget forbruk, er du bedre tjent med å vippe panelene litt mer opp, litt brattere. Poenget er at panelene (dvs. normalen på flaten) skal peke så rett mot sola som mulig. Bor du på 60 grader nord (Midt-Norge) og setter panelene i 60 graders vinkel, peker de rett mot sola når den er på topp, ved vår- og høstjevdøgn. Generelt: Like mange grader på panelet som breddegraden du bor på. (Øvre Eiker ligger vel et sted rundt 59 grader, men det er mye lettere å konstruere en 60-graders vinkel!)

Vår og høst har du mye mer bruk for strøm til eget forbruk, og det kan fortsatt være en del å hente - allerede i midten av mars har du halvparten så mye stråling som på topp midtsommers.

Med andre ord: 60 graders vinkel kan være bedre enn å legge dem ned på taket, som er altfor flatt til å peke rett mot sola. Dessuten legger det seg mindre snø, lauv og fugleskit på panelene om du monterer dem på veggen, selv når de ligger på skrå ut. Men det bør vel ikke være altfor harde vinterstormer der du bor: Vinden kan få godt tak innunder panelene, og rive dem løs. Kravene til solid montering er langt større enn om de ligger flatt ned på et tak, festet til taket i alle hjørner.

En annen side: Det er ofte vanskeligere å finne ledig veggplass til store paneler, ihvertfall hvis du skal ha 4-6 paneler eller mer. Du får plass til ett, men så er det 30 cm for lite plass til nummer to. Eller (som hos meg): En altan ville fra ganske tidlig på ettermiddagen skygge panel nummer to. Eller kanskje det er et epletre som skygger, eller nabohuset. Slike problemer har du mindre av på taket.

Vær klar over at de enkelte cellene i panelet er koblet sammen i kjeder, og hvis det faller skygge på én av dem, vil den i stor grad sperre for strømmen fra de andre cellene i samme kjede. Det prosentvise tapet i strømproduksjon kan bli mye større enn prosentandelen av panelet som er skygget! For å redusere dette problemet lager noen produsenter paneler med flere kortere kjeder - men de forteller ikke så villig om det. Hvis du har en skygge som kommer krypende utpå ettermiddagen, prøv om det er mulig å få den til å skygge hele kjeder, ikke enden på alle kjedene. Dvs. du kan bli nødt til å vri panelet 90 grader, avhengig av hvilken vei kjedene løper.

... Liksom de ikke forteller så villig om hvor godt de håndterer streiflys. Solceller er veldig glade i å få strålingen vinkelrett på flaten. Kommer lyset for mye på skrå, faller utbyttet mer enn ren geometri skulle tilsi (cos(v), der v er vinkel mellom flatenormalen og retningen til sola).

Det høres ut som at du har et hus vridd omlag 45 gader fra nord-sør-aksen. Det kan være like viktig om du på fornuftig vis kan få montert panelene dreid i horisontalretningen slik at de peker mer rett mot sør, for å få dem optimalt vinklet når sola har maksimal styrke, midt på dagen. Ikke at det gjør monteringen noe enklere Smile Hvis du har ledig veggplass mot sør-hjørnet på begge veggene: Tenk deg (eller lag deg en modell, om du har en passende ubrukt plate) en plate som du stiller vertikalt mot husjørnet så den peker rett mot sør, 45 grader ut fra hver vegg. Så trekker du nedre kant fram til halvparten av høyden på plata, for å få 60 graders helling. Ut fra det kan du konstruere opp de stag du må ha til å få det festet godt nok til å tåle en vinterstorm... Kanskje du finner ut at du vil gi avkall på litt energiproduksjon, for å få enklere montasje. Smile

Jeg skulle ha vært i ferd med å montere mine egne paneler, mot sør-hjørnet av mitt hus (dvs. ganske likt som det du beskriver), men nok en gang ble det forsinket, så det er ikke realisert. Jeg velger å ha to paneler vertikalt montert, langsetter hushjørnet, men vinklet ut horisontalt slikt at de peker noe mer mot sør (men ikke fulle 45 grader). Siden begge paneler ligger inn mot hushjørnet blir det ingen forskjell i tilkoblingen fra om de lå kant-i-kant på et tak.

Før du begynner å sette opp noe, bør du sjekke med kommunen: De er ikke alltid at de er like glad for "innretninger på taket", som de kalte det da jeg ville montere solfangere vinklet opp til 60 grader på taket. Innsigelsene var såpass sterke at jeg valgte å ikke krangle med dem, og flyttet istedet anlegget ned på bakken, bak huset, ute av syne for andre (men likevel uten skygger). Hvis din kommune ikke er like fokusert på estetikk, kan det hende det går greit hos deg, men sjekk etter, uansett!

Skal du følge regelverket, har du ikke lov til å selv koble sammen anlegget (med mindre du har rett utdanning, selvsagt) - det er en grense på 50V spenning (som et solpanel lett kan komme over) og en effektgrense på 200W på anlegget (som selv ett enkelt panle kan komme til å gå over). Jeg har ikke engang lyst til å fikle med tilkoblingen på egen hånd, og ville vel tro at andre som er usikre også burde overlate jobben til kvalifiserte.

   #4
 19 317     Akershus     0
Mest utbytte får en kanskje ved å sette dette i hagen, justere panelvinkelen manuelt en gang pr mnd og en dreietracking som følger sola?
Signatur
   #5
 2 719     1
Paneler som dreies både horisontalt og vertikalt kan ihvertfall i teorien fange opp en del mer stråling. Men skal det være robust nok til tåle Knuts slektninger, blir det verken billig eller elegant. Det er et åpent sprøsmål hvor driftssikkert det vil bli - både i mekanikken for å dreie langs begge akser, og den elektriske nedføringen som får kablene vridd fram og tilbake hele tiden.

Som TS påpeker: Du skal en del grader ut av kurs før du taper vesentlig energi. Cosinus-kurven er ikke så bratt nær toppen, for å si det på den måten. Retter du panelene rett mot sola når strålingen er maksimal, er utbyttet nær-maksimalt et god stund både før og etter. Den "geometriske" reduksjonen (dvs. når vinkelen mellom solretning og flatenormalen til panelene blir betydelig) blir vesentlig morgen og kveld, men da går sola gjennom så mye atmosfære at styrken er ganske svekket uansett. Det er ikke så veldig mye ekstra (å hente ut over det du får med faste paneler). Noe er det selvsagt. Det blir en avveiing mellom påliteliget/robusthet og utbytte.

I land som aldri har vinterstormer, der solstrålene ikke skrenser seg nesten flatt mot bakken gjennom atmosfæren, strømmen betales tre ganger så godt som her og det er snakk om gigantanlegg som har vedlikeholdsfolk gående på heltid, der kan vurderingene bli helt annerledes enn for en privatperson her oppe i nord med et bitte lite husholdnings-anlegg.

Så lenge du ikke er av de som elsker å fikle med mekaniske innretninger som skulle beveget seg men ikke gjør det, og ledninger som skulle hatt god kontakt men som ikke har det, tror jeg nok du blir langt mer fornøyd med et anlegg med faste paneler som utnytter sola best når den er på det høyeste, på den tiden av året du har bruk for strømmen. Investeringen blir mye lavere, men langt viktigere: Plunder-og-heft-nivået blir trolig mye lavere!
  (trådstarter)
   #7
 593     Øvre Eiker     0
Jeg har vært ute og målt veggene nå. Det ser ut som de fleste paneler er ca 1 x 1,6m, og da får jeg plass til en rekke i landskapsformat over vinduene som gir 6 på sørøstveggen og 4 på sørvestveggen, på sørøstveggen har jeg i tillegg plass til 2 på hver side av kjøkkenvinduet, men på høyresiden er det en del skygge fra trær så der kutter jeg ut å plassere noen, og på sørvestveggen kan jeg få plass til ett til til venstre for stuevinduet, kanskje 2 om jeg beskjærer drueranken litt ekstra. Jeg tenkte da totalt 12 paneler med 7 på en vegg og 5 på den andre. Men ja det er vanskeligere å få plass på vegg enn på tak. Jeg kunne visst få plass til 25 paneler på taket. På den annen side er jeg visst uansett begrenset til maks 14 paneler på 270W fordi jeg har bare enfas strøm.

Jeg bor i enden av en vei, så dette vil ikke bli synlig for noen andre. Det som er viktig er selvsagt å sørge for at de ikke blåser bort, men jeg har funnet noen fester for solcellepanel med justerbar vinkel for 20-40 grader som skulle passe perfekt.

์Noen som har anbefaling til leverandør? Jeg har funnet at STS har utstyr som ser ut til å passe, men alltid greit med flere alternativer om de skulle vise seg å være dyre. Jeg har ikke bedt om pris fra dem enda.

HSt
   #8
 24 817     Lillestrøm kommune     0
Pass på skygge fra takutspring o.l bare en liten flekk med skygge kan være nok til å slå ut hele panelet
   #9
 2 719     0
jeg har funnet noen fester for solcellepanel med justerbar vinkel for 20-40 grader som skulle passe perfekt.

Pass på at de ikke skygger for hverandre! Hvis du monterer dem kant-i-kant på veggen, og så vipper dem ut, kan slagskyggen av det ene lett gå inn over det andre, og redusere verdien av det til en brøkdel.

Selv har jeg hatt mye nytte av SketchUp for å tegne hus(utvidelser) og studere sol og skygge. Det er en viss terskel for å lære seg bruken, men det er verd det!

Jeg ville holdt meg til SketchupMake (f.eks. https://download.cnet.com/SketchUp-Make-2017/3000-6677_4-10257337.html) - det er en nett-uavhengig versjon du kan bruke som du selv vil. Etter 2107 fant leverandørene ut at de ville legge om til full kontroll av sine brukere, og få dem over på en nett-versjon. Personlig ønsker jeg å være uavhengig av nett, og uavhengig av at "noen" hele tiden skal vite hva jeg ser på, hører på, tegner og skriver. Så jeg stoppet på 2017-versjonen og kommer ikke til å oppgradere etter det. Men 2017-utgaven er utmerket, f.eks. til å studere solforhold og skygger.
   #10
 19 317     Akershus     0
«På den annen side er jeg visst uansett begrenset til maks 14 paneler på 270W fordi jeg har bare enfase strøm.

Mao ca 3700W eller én 16A kurs? Dette er jo småtteri, er det regulatoriske begrensninger?
Signatur