#52
 176     Bjørkelangen     0
Fylling av ekspansjonskar var så vidt nevnt litt tidligere i tråden.
Jeg har fått med meg at trykket i ekspansjonstanken bør være ca det halve av operasjonstrykket til anlegget. Jeg har 3.7bar trykk på solfangerkretsen min, altså burde jeg ha forhåndsfyllt tanken min til i underkant av 2 bar. Det glemte jeg jo...
Nå som den sitter montert, med nevnte 3.7bar trykk på system/væske sida, hva bør jeg fylle/trykke den til nå? Har nødig lyst til å ta den ned...
Signatur
   #53
 1 015     Revetal     0
Trykkekspansjonskarene som leveres til solvarme er normalt beregnet for inntil 10 bars driftstrykk og har allerede et fortrykk på 2-2,5 bar. Dette bør likevel sjekkes/justeres både før igangkjøring, og gjerne som en årslig service/sjekk. Fortrykket skal også tilpasses hvert enkelt anlegg ift driftstrykk, løftehøyde og makstrykk. Ekspansjonskarets størrelse må også tilpasses væskevolum i hele kretsen og i enkelte systemer også solfangernes væskevolum.

Ekspansjonskar bør også være tilkoblet med en serviceventil f.eks ifm av en dobbel tilbakeslagsventil med unionskobling som sikrer at det ikke blir væskesøl fra hverken selve solkretsen eller det frakoblede ekspansjonskaret under sjekk. Da er det bare å løsne unionsmutteren og dra koblingen i to.

Dette er hvertfall hva vi har valgt å bruke som standard i alle våre solvarmeanlegg.
Signatur