#11
 678     Bergen     0

Jeg er litt der at dropp bassenget, og heller bruk pengene på en god omlag 700 liter akktank for solvarmen.


Droppe bassenget og kjøpe tank? Det er svært få av oss, og jeg må innrømme at jeg kan være en av dem, som har samme glede av en fin lukket tank som et svømmebasseng, men selv for meg er det svømmebassenget som "pirrer" i denne ideen.

Hva med å la solfangerne alltid levere til basseng for så å ha en v/v varrmepumpe som bruker bassenget som reservoar.

Du oppnår:
Solfangerne leverer alltid mot lav temp.
VP får god COP.
Når temperatur i basseng faller ned mot utetemperatur og varmetapet blir lite vil bassengarealet inngå som solfanger areal. Dette er planlagt til 24 m2.
Som tyder nevnte er det mye varme tilgjengelig i faseovergangen til is. Forhåpentligvis nok til å ta en gjennom de solfattige månedene.

Et forslag til styring kan være:
-Dobbel krets med rør i bassengbunn som muliggjør samtidig levering av varme fra solfanger og uttapping til vp. Dette midler solvarmen over døgnet.
-Solfanger leverer alltid varmen direkte til basseng sålenge bassengtemp er under ønsket temp.
-Når basseng temp er over ønsket temp leverer solfanger til akktank.  Når akktank når ønsket temp ledes solfanger varme istedet til basseng.
Forbruksvann forvarmes av basseng, mellomvarmes av vp og ettervarmes med liten bereder eller gjennomstrømningsvarmer.

Gitt at man ønsker basseng tror jeg dette bør tas med i helheten når man planlegger varmeanlegg.
I forhold til opprinnelig plan blir jo dette mer strømforbruk da man trenger en vp for å hente ut varmen, men siden denne vil arbeide på gode vilkår kan TS sannsynligvis være godt dekket med en enkel variant.

Vinningen blir gode driftsforhold for solfanger.
Gode driftsforhold for VP.
Ingen bore brønn.
Svømmebasseng med lang sessong.

Jeg tror ikke svømmebassenget vil være økonomisk lønnsomt, men at det kan bli et rimelig svømmebasseng å drifte.

Signatur

   #12
 2 034     Trondheim     0


Jeg er litt der at dropp bassenget, og heller bruk pengene på en god omlag 700 liter akktank for solvarmen.


Droppe bassenget og kjøpe tank? Det er svært få av oss, og jeg må innrømme at jeg kan være en av dem, som har samme glede av en fin lukket tank som et svømmebasseng, men selv for meg er det svømmebassenget som "pirrer" i denne ideen.

Hva med å la solfangerne alltid..............................Jeg tror ikke svømmebassenget vil være økonomisk lønnsomt, men at det kan bli et rimelig svømmebasseng å drifte.


Var upresis. Mente ikke droppe basseng, men droppe som varmelager. Det med VVV gjør det plutselig altuelt igjen som varmelager, men da blir plutselig den (V/V) og en mulighet til å varme basseng på sommer. Eller kjør en luft vann pumpe på sommer og varm bassenget til 50 grader, og tær på de til det er ned mot utetemp. 1000 muligheter.
Siste redigering: 27. februar 2014 17:53:11 av dkt850
Signatur
  (trådstarter)
   #14
 77     Sola     0
Nå har det vært rolig fra min side en stund, har skjedd en del på privaten (bla fått meg en unge til osv...)

Men nå har vi kjøpt oss et gammelt hus på 1 mål tomt, planer her er å starte bygging av nytt hus om ca 2 år. Denne "tomten" har fri sikt mot sør og taket vil alltid få sol når det ikke er skyer. Et ideelt prosjekt for solfangere og solcellepanel. Planen er for det meste som jeg beskrev for nesten to år siden. Har lest gjennom alle svar og tilbakemeldinger fra dere, takker og bukker. Nå er det på tide å børste støvet av denne planen og tråden Smile

Eivind
Signatur
   #15
 706     0
Har du regnet på hvordan investeringen vil betale seg tilbake pr investering?

Selv syns jeg slike ideer er ganske spennende, men det fordrer at økonomien i investeringene er god. Kapitalbindingen har sin pris den også.