2 216    1    0  

Solfanger: Systemløsning fra leverandør.

 276     0

Administrator:
Denne nye tråden er splittet ut fra tråden: "Gulvvarme (med varmepumpe) kan aldri svare seg".Kjetil skrev:
I første omgang kjøper jeg nok varmepumpe luft-vann.
Kommer også til å investere i et solfanger anlegg på 20m2.


Jeg ser også ut til å lande på luft-vann vp. Hvor mye koster dette solfangeranlegget på 20m2 og hva må gjøres for å tilpasse dette et luft-vann vp-system? Og om budsjettet ikke strekker til for solfangerdelen i denne omgang hva bør gjøres for å legge forholdene til rette slik at dette kan installeres i etterkant? (Bolig på tre etasjer på 250 m2 med rør i gulv på to av etasjene).

   #1
 476     0
Har ikke fått ferdig prosjekteringen for varmeanlegget enda så har ingen aning om pris da det første tilbudet jeg fikk var overkill og worst case. Solfanger anlegget mitt skal ikke levere 100% forbruk og oppvarming men være et supplement til vp. 20m2 dekker ikke mitt behov. Min bolig skal være 411m2, minus 70m2 til hybel som ikke skal kobles på dette anlegget.

Vedlagt ligger systemeksempelet jeg fikk av leverandør.

En solfanger på 2,3m2 koster omtrent 10000 kr inkl.mva. Jeg trenger 8 stk. I tillegg kommer en buffertank på 1000-3000, solvarmestyring, solbereder og temperatursensorer.

Jeg er ikke ekspert på dette enda, men kanskje en solbereder vil være lurt å kjøpe nå for muligheten til å koble til senere.

Har prosjektert inn et basseng langt inn i fremtiden. Dette vil hovedsaklig oppvarmes av overskuddsvarme fra solfangerene om sommeren.