#11
 1 355     1
Hvis du allikevel insisterer på å installere et anlegg, så velg et lite anlegg. Det er dårlig butikk å selge overskuddskraften så best lønnsomhet får du om du bruker opp alt du produserer selv. Enklest å dytte strømmen inn på VVB og elbil.


Dette stemmer ikke lenger. Nå får man fort oppunder 1,80 pr. kWh eksportere og det lønner seg å eksportere mest mulig fremfor å bruke selv. Solfangere er det dårlig med lønnsomhet i om man ikke har basseng, dyre deler og dyr installasjon. Man tjener mer på å installere solcelleanlegg og bruke strømmen til å drive en varmepumpe. Da får man også eksportert overskuddet på sommeren, som ellers ville gått tapt om man hadde solfangere.