3 564    0    0  

Solvarmeanlegg fra AventaSolar

 160     0
AventaSolar leverer komplette solvarmeløsninger for boliger.

Bygger du ny bolig eller planlegger en rehabilitering av varmeanlegget? Eller kanskje varmtvannsberederen din nærmer seg utskiftning?
Solvarme en meget interessant energikilde for boliger - 100 % ren energi som finnes fritt tilgjengelig i rikelige mengder for de fleste boliger i Sør-Norge. I et godt dimensjonert anlegg vil 30-50 % av årlig varmebehov dekkes av gratis innstrålt energi. Dette gjør at investeringen tilbakebetales i løpet av få år.

Kombianlegg (gulvvarme + tappevann):
Et kombinert solvarmeanlegg vil gi energibidrag både til romoppvarming og tappevann. Dette forutsetter et lavtemperatur vannbårent varmeanlegg i huset (vanligvis gulvvarme). Man trenger en energisentral plassert i teknisk rom og en rørføring til solfanger. Energisentralen (1000-3000 L) fungerer som et varmelager og inneholder all nødvendig teknikk som pumper, styring og innertank for varmtvann. Solfangeren plasseres på sydvendt fasadevegg eller tak med en viss takhelning mot syd. Husk at solfangeren kan erstatte annen tak- eller fasadebekledning. Typisk energiutbytte for en standardbolig med rundt 20-30 m2 solfanger er ca. 6-8000 kWh/år, eller rundt 30-40 % av årlig varmebehov.

Tappevannsanlegg:
Dersom man ikke har vannbårent gulvvarmeanlegg, eller kanske vurderer et skifte av varmtvannsberederen, kan et tappevannsanlegg være en enklere måte å utnytte solvarme i din bolig. Man trenger da en mindre solfanger på 5-8 m2, en varmtvannsbereder med spiralvarmeveksler og en solvarmemodul med integrert styring. AventaSolar har satt sammen dette til en komplett pakke. Solvarmen vil forvarme vannet i bunnen av berederen, og på den måten redusere el-forbruket på kolben som er plassert over spiralen. I en typisk enebolig vil rundt 3000 kWh eller 50% av energibehovet til tappevann kunne dekkes av gratis solenergi, noe som gir en meget god lønnsomhet på investeringen.

AventaSolars solvarmeanlegg er:
- enkelt å installere
- krever minimalt med vedlikehold
- driftes helt automatisk
- er meget lønnsomt

AventaSolars anlegg må fortrinnsvis installeres av rørlegger, men selve solfangeren kan også installeres av snekker, tømrer eller taktekker, da denne ikke er trykksatt.

Solvarme er støtteberettiget hos Enova, og det gis tilskudd på 20 % av prosjektkostnaden, oppad begrenset til kr. 10 000,-. Husk å søke om dette når prosjektet planlegges! Søknaden sendes inn her: https://tilskudd2006.enova.no/default.aspx

AventaSolar har også en meget avansert programvare for simulering av store og små solvarmeanlegg. Dermed kan vi raskt estimere hvor stort utbytte ditt aktuelle prosjekt vil få ved ulike anleggsstørrelser, plassering og orientering.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud eller en samtale. Alternativt kan du sette din rørlegger eller varmeinstallatør direkte i kontakt med oss. Vi kan nås på telefon på 22 16 14 10 eller via e-post på epost@aventa.no. Du er også velkommen til å stikke innom våre kontorer i Trondheimsveien 436A på Ammerud i Oslo (3. etg.), der vi også har modeller av våre anlegg utstilt.

Ellers kan du lese mer om oss på www.aventa.no.

Se også vedlagte brosjyrer under.

Signatur