970    6    4  

Strømstøtte og strømprodusent (solceller)

 72     0
Nå er det jo bestemt at strømstøtten skal videreføres til mars 2023 i første omgang.
Slik jeg har forstått det så skal støtten være 80% av strømkostnad over 70 øre kWh (i månedssnitt).

Hvis man har ett solcelle anlegg som produserer mer enn forbruket (spesielt da i sommermånedene med lavt eget forbruk) - så tolker jeg det dit henn at man fortsatt får betalt spotpris for strømmen man selger - men vil få strømstøtte på strømmen man kjøper...?

Si gjennomsnittpris pr kWh er 200 øre, og man har solgt 500kWh og kjøpt 500kWh (på natt når anlegget ikke produserer) så vil man få 1000kr for salget og kjøpt for 1000kr.

200 øre - 70 øre "egenandel" = 130 øre. 80% av 130 øre = 104 øre i strømstøtte pr. kWh

104*500 = 520kr i strømstøtte
Hvilket gir brukeren en strømkostnad på 480kr for 500kWh på den kjøpte strømmen, men fått betalt 1000kr for den solgte strømmen.

Da lønner det seg jo å selge 100% av det man produserer og heller kjøpe tilbake  (nettleien er selvsagt en stor faktor som må regnes inn) ettersom kjøpet er subsidiert.

Spørsmålet mitt er vel egentlig om politikerne har gjort noen krumspring for at strømprodusenter ikke får strømstøtte? f.eks. at strømstøtten ikke slår inn før man har netto kjøpt mer enn man har solgt?

TSt
   #1
 14 038     0
Det en forbruker på innsiden direkte er jo ikke med på måleren så det vil en ikke få støtte for. Skal en få støtte for alt som TS skriver så må en passe på å ha forbruk = 0 når det solcellene produserer noe. Dette blir litt upraktisk.
   #2
 3 210     Vestlandet     0
Det er som TSt skriver. Man blir netto avregnet per klokketime, enten er det netto eksport eller netto import (eller null). Med en buffer, batteri eller vannbårent varmesystem, kunne man nok flytta litt forbruk - men det er ikke noe å tjene seg rik på tror jeg.

Og så kommer jo nettleia og endrer det regnestykket litt som du sier, så det blir mer marginalt. Så kommer det inn mye usikkerhet i spotpris og hvor lenge kompensasjonsordningen kommer til å vare.
  (trådstarter)
   #5
 72     1
Hehe, å selge 100% er selvfølgelig upraktisk - men hvis det faktisk fungerer slik at man får strømstøtte for all kjøp selvom man selger - så vil det f.eks. være mer økonomisk gunstig å lade el-bilen når man ikke produserer selv og kjøper subsidiert strøm, enn å "bruke opp" det man kan selge til spot-pris.

Hos meg (Norgesnett) så er nettleien på
Fastledd: 3 052 kr/år
Energiledd sommer mai – okt: 45,00 øre/kWh**

Fastleddet er jo uansett, så det er ikke noe vits å regne med.
Energileddet er på 45 øre, så all tid strømprisen (månedssnitt riktignok) er på over
70 + 20% = 84 + 45 = 129 øre kWh så lønner det seg å selge vs. å bruke sin egenproduserte.

Men det var ikke det som egentlig var intensjonen min med tråden - jeg vil ikke utnytte systemet som er ment for å hjelpe de som trenger det.

Jeg bare lurte på om noen med solcelle anlegg hadde noen erfaringer, strømstøtten har jo vært en stund nå - får de fortsatt betalt spot-pris og samtidig strømstøtte på innkjøpt strøm?
Siste redigering: 3. mai 2022 10:31:28 av dingy
   #6
 3 210     Vestlandet     1
Det får du. Det er mange som tilbyr plusskundeavtaler med spotpris (sjekk at de tilbyr i ditt prisområde, men det er det nok noen som gjør). Og sjekk at du får en god avtale på den strømmen du kjøper også.

Kompensasjonsordningen er jo bare avhengig av prisen i ditt område - uavhengig av din personlige strømavtale.