27,956    49    0  

Vann/vannpumpe med solfangere og tanker

 2     Nordvestlandet     0
Er relativt grønn på området og trenger litt veiledning angående mitt husprosjekt.

Har renovert et eldre hus og lagt inn 130m2 gulvvarme og 80m2 med radiatoranlegg. I tillegg skal selvfølgelig varmtvannet oppvarmes med pumpa.
Har fått borret en energibrønn på 150m som skal levere vann til ei 6kW pumpe(enda ikke kjøpt)

Jeg vurderer også solfangere, men vet ikke helt om kost/nytteverdien er høy nok. (kom med argumenter)

Har lest noen sider på diverse forum, men blir likesom ikke helt klok på hva som er lurt eller ei.

Er jeg på rett spor? Her er det bare å komme med informasjon for de som vet noe om temaet.......

Jeg kjøper ei v/v pumpe på 6kW uten vv-tank:
Slik jeg forstår det trenger jeg da en akkumulatortank som helst bør være på noen hundre liter(?) I denne tanken er det innebygget vv-tank og uttak for gulv og radiatorvarme.
Hvis solfangere også skal brukes bør denne tanken være på 600-800 liter, men da har jeg fått vite at man trenger en vv-tank i tillegg(?)

Noen som kan forklare rolig og forsiktig hva jeg grovt sett trenger? Og da tenker jeg alt som er etter pumpa. Når det er sagt så har jeg også blitt fortalt at pumpa helst bør gå 10-20 minutt hver gang den starter, er det derfor man trenger en akkumulatortank? (slilk at den har mye vann og varme opp)

Er takknemmelig hvis noen tar seg tid.

Edit: Ser at Jula har tilbud på 300l multifunksjonstank, solfangere og tilkoblinger. Er dette noe å satse på?

   #1
 279     Haugeby     0
Når det gjelder det på jula så er vel ingen av butikkene som har noe av dette inne,vet ikke om det kan bestilles..
   #2
 678     Bergen     0

Har fått borret en energibrønn på 150m som skal levere vann til ei 6kW pumpe(enda ikke kjøpt)

Jeg vurderer også solfangere, men vet ikke helt om kost/nytteverdien er høy nok. (kom med argumenter)Tror ikke det blir lønnsomt med solfanger i tillegg til energi brønn såsant brønnen er dimensjonert godt. Dersom brønnen blir stadig kaldere vil jeg tro solfanger er en god fiks for å avlaste eventuellt varme opp brønnen med overskuddsvarme.


Hvis solfangere også skal brukes bør denne tanken være på 600-800 liter, men da har jeg fått vite at man trenger en vv-tank i tillegg(?)Du trenger ikke nødvendigvis noen vv-tank i tillegg til tanken da øvre del av tanken kan varmes med elkolbe og fungere som varmtvannstank også de dagene solen ikke er tilstrekklig. Det er viktig å sette dette opp så elkolbe oppvarmet vann ikke virvles ned til varmepumpe eller soloppvarmet vann.
Signatur
   #3
 63     Halden     0
Vurdere du en væske-vann varmepumpe sammen med solfanger er det viktig at de får en styring som gjør at de jobber bra sammen. De fleste systemer som selges på markedet i dag er enten rene bergvarmepumper eller rene solfangeranlegg.

En svenske produsent, Evi Heat (www.eviheat.se) har en løsning hvor det er samme væske som benyttes både i brinnekretsen i bakken og i solfangeren på taket. Dette systemet har også felles styring. De hevder også å ha en løsning som har en enda høyere virkningsgrad enn tradisjonelle bergvarmepump/solvarmeanlegg da overskuddsvarme fra solfangerne benyttes til å "lade" borehullet. Dette forusetter at det ikke er for mye bevegelse i vannmassene i grunnen.
Signatur
   #4
 24,679     Akershus     0
Tror ikke jeg ville hodlt på med både borehull og solvarme. Blri mye mikk som skal holdes i orden.

Enkelte v/v varmepumper (Borsch/IWT) har innebygget akkumulatortank med vvb. Pumpa varmer begge annenhver gang med høy/lav temperatur.
Signatur
  (trådstarter)
   #5
 2     Nordvestlandet     0
Takk for informasjon så langt. Da spørs det om solfangere ikke er det rette for meg.
Virkelig likevel interessant med kombiløsningen fra Eviheat, skal sjekke om den finnes i salg her i Norge.

Men hva anbefaler dere i forhold til selve pumpen?(hvis det ikke blir solfangere)  Pumpe og egen tank, eller pumpe med innebygget tank?

Er det noen som har prøvd å lage styring til vannsystemet selv med PLS? De fleste ventiler og termostater (PT100)  kan vel kobles rett på ut-og inngangen uten rele. (12/24V DC)
   #6
 1,015     Revetal     0

Vurdere du en væske-vann varmepumpe sammen med solfanger er det viktig at de får en styring som gjør at de jobber bra sammen. De fleste systemer som selges på markedet i dag er enten rene bergvarmepumper eller rene solfangeranlegg.

En svenske produsent, Evi Heat (www.eviheat.se) har en løsning hvor det er samme væske som benyttes både i brinnekretsen i bakken og i solfangeren på taket. Dette systemet har også felles styring. De hevder også å ha en løsning som har en enda høyere virkningsgrad enn tradisjonelle bergvarmepump/solvarmeanlegg da overskuddsvarme fra solfangerne benyttes til å "lade" borehullet. Dette forusetter at det ikke er for mye bevegelse i vannmassene i grunnen.


Behøver ikke dra til Sverige for å finne dette, og er integrert som et av standard-oppsettene i våre styringer.

Å kjøre samme væske har vi også gjort, men normalt separat siden det frosne borehullet/jordsløyfen allerede har vært i bruk noen år fra før.

"Eviheats løsning" er overhodet ikke "deres" det er ofte gjort i disse kombinasjonene, og ja det gir selvsagt både høyere systemvirkningsgrad og utnyttelse.


Tror ikke jeg ville hodlt på med både borehull og solvarme. Blri mye mikk som skal holdes i orden.

Enkelte v/v varmepumper (Borsch/IWT) har innebygget akkumulatortank med vvb. Pumpa varmer begge annenhver gang med høy/lav temperatur.


Mye mikk??
Det er vel knapt noe varmesystem det er nettopp mindre mikk med enn borehull og solvarme. Enkle solide løsninger både hver for seg og sammen.
Signatur
   #7
 653     0
Finnes det noen enkle skjematiske tegninger på hvordan (eksisterende) VV-VP kan kombineres med solfangere?

Jeg ser absolutt fordelen av kombinasjonen. Jeg antar solvarme normalt vil kunne drive det meste av varmebehovet på sommerstid (dvs. varme i gulv på bad + varmtvann)...?? Cool
Signatur

   #9
 653     0
Jeg børster støv av denne tråden når det begynner å bli vår igjen...

Jeg vurderer å investere i solvafangere og ønsker å gjøre det selv. De fleste systemskissene jeg har sett baserer seg på en ekstern temperaturregulator som regulerer tur-vannet til varmesystemet. Jeg har allerede en VP som gjør det samme, nemlig en regulator som regulerer temperatur på returvannet basert på utetemperatur og innetemperatur.

I utgangspunktet ønsker jeg å beholde denne reguleringa fordi den optimaliserer VP-drift. Samtidig ønsker jeg selvsagt at mest mulig skal drives av solvarme som er "gratis". Jeg har fundert litt på dette og kommet fram til følgende mulige løsning (og kommentarer er ønkelig):

Tr: Temperatur Retur gulvvarme
Tsh: Temperatur høy akk.tank
Tsl: Temperatur lav akk.tank
Pg: Sirkulasjonspumpe for gulvvarme
Ps: Shunt-pumpe for energi fra akk.tank
Sp: Settpunkt til ekstern regulator.

Jeg ser for meg at så snart Tsh/Tsl ligger over Tr, starter regulatoren å shunte inn varmtvann fra akk.tank slik at Tr ligger på Sp. På den måten holder jeg jevn temperatur til gulvvarmen. Så snart jeg har "brkt opp" varmen fra akk.tank, vil shunting stoppe, og temperaturen på Tr faller så mye at VP automatisk overtar.

VP er i dag hysterese-regulert, dvs. den starter på Tr < Sp-k og stopper på Tr > Sp+k. På norsk vil det si at den starter nor retur-vannet holder en viss temperatur under Sp og stopper på en viss temperatur over Sp. Jeg tenker å shunte inn solvarme innenfor dette intervallet slik at VP ikke starter så lenge akk.tank holder høy nok temperatur.

Samtidig ønsker jeg IKKE at VP skal varme hele akk.tanken på solfattige dager. Det vil bare gi et system som bruker unødvendig mye energi for å varme hundrevis av liter med vann som kanskje uansett kunne blitt varmet av sola i morgen.

Gi kommentarer og innspill, og beklager essayet...
Vann/vannpumpe med solfangere og tanker - Varmepumpe - Solfanger.png - Blip
Signatur
   #10
 678     Bergen     0
Hva med å shunte inn solvarmen på retur fra gulv før den kommer til vp. Da vil vp topvarme det som sol ikke klarer å leverer samtidig som sol leverer til så lav temp som mulig.

Akkumulator kommer da på kald side av vp slik at vp ikke lader denne.

En utfordring jeg kan se er vel hyppige start og stop når sol leverer nesten nok varme.

Lagt til:
Når temp i akktank faller under sp og vp starter hadde det jo vært tøft å shunte varme via varmeveksler inn på varm side av brønnkretsen dersom du har liten bevegelse av grunnvann rundt brønnen (brønnen egnet for lagring).

Om brønnen har sirkulasjon av grunnvann rundt seg bør varmen veksles inn på kjølemediet etter at det har fått tilført varme fra brønnen.

Dette vil bedre COP på vp samt redusere temp i akktank som igjen øker utbytte fra solfangerene.

Dette er bare teorier fra min side. Jeg har ingen erfaring med vv vp eller solfanger.
Signatur