#11
 653     0

Hva med å shunte inn solvarmen på retur fra gulv før den kommer til vp. Da vil vp topvarme det som sol ikke klarer å leverer samtidig som sol leverer til så lav temp som mulig.


Når VP ikke går er det heller ingen statisk temp-forskjell på tur og retur. Shunting på "kald" eller "varm" side blir derfor identisk. Det har liten hensikt å "forvarme" vannet før VP siden temperaturen i sol-tanken da er så lav at det kun er snakk om 1-2 graders differanse. Tanken min er nemlig at soltanken skal levere all varme til den er så kald at VP må overta. Da ligger temp. i tanken allerede under Sp og VP må gjøre hele jobben alene. Det jeg ønsker å unngå er at VP jobber mot 100-vis av liter vann.


Når temp i akktank faller under sp og vp starter hadde det jo vært tøft å shunte varme via varmeveksler inn på varm side av brønnkretsen dersom du har liten bevegelse av grunnvann rundt brønnen (brønnen egnet for lagring).

Det er absolutt et poeng, men når VP går, trekker den hypotetisk 5-6kW fra kuldebærer, noe som vil kjøle solvarmen rimelig raskt. Fordelen er at solfangerne blir mer effektive ved lavere temp, men ulempen er at jeg ikke kan utnytte varmen i tanken direkte til gulv og VV. Det blir i tillegg en del ekstra rør, ventiler, varmeveksler og ikke minst styring for å få dette optimalt. Jeg kjenner ikke til hvor mye solinnstråling jeg kan forvente, men antar dette er mest effektivt sen-høst, vinter og tidlig-vår hvis jeg kan utnytte lavere temp. i soltanken.

Noen andre som har forsøkt dette?
Signatur

   #12
 5,725     0
Shunter du inn på tursida vil vp. starte før den må da den ikkje vil ta hensyn til varmen fra solkretsen, kun returen fra varmeanlegget, og det er temperatuen inn på varmanlegget vp. starter og stopper etter. Vp. vil også stoppe før når solkretsen begynner å shunte innpå på retur. Ved å legge kurven for solkretsen litt over kurve for vp. trur eg dette kan fungere.


Ellers blir det eit interssant prosjekt å følge med på, så lykke til. Eg fekk lyst på tilsvarende løysing, eg planlegger å legge ned jordkollektor til sommaren.

   #13
 653     0
Jeg tror faktisk VP hos meg styrer etter retur-temp. Når det er sagt er det jo bare å justere inn slik at sola driver mest mulig før VP slår inn.

Det jeg er litt på utikk etter er om det finnes tanker som håndterer dette uten å måtte shunte, men samtidig uten at VP må jobbe mot tankvolumet i tillegg til gulvvarme-kretsen. I tillegg er det vel ønskelig med minst mulig sirkulasjon i tanken for å oppnå de ønskede skiktene.
Signatur
   #14
 678     Bergen     0
Hva er utgangspunktet for at du vurderer sol som tilskudd?

Har du kapasitetsproblemer idag?
Blir brønnen kaldere gjennom sessongen eller påfølgende år?
Er det for å spare strøm som idag går til VP?
Signatur
   #15
 1,015     Revetal     0
Vedlagt har du en skjematisk skisse og beskrivelse på hvordan det helst bør gjøres når VP skal kombineres med sol.

Jeg har tatt mye utgangspunkt i  de utallige forskningsrapportene SERC har utgitt om ulike måter å kombinere varmekilder på, og tilpasset dette inn i våre produkter og løsninger. Til nå har ikke jeg funnet opp noe nytt krutt som fungerer bedre.

Kort sagt så er nøkkelen her også: Bivalent shuntventil
Signatur
   #16
 653     0
Min varmepumpe (og jeg anta de fleste andre) med innebygget VV-bereder har innebygget to separate systemer. Det er en veksel-ventil som velger om tilført varme skal til gulvvarmesystemet eller til den innebygde dobbeltmantlede berederen. Den holder konstant høyere temperatur enn gulvvarmesystemet. Fordelen med dette er at VP jobber mot lavere temperatur når den produserer gulvvarme.

Tilleggsopplysning: Jeg har kun ventiler på enkelte av gulvsløyfene (soverom, boder o.l.). VP regulerer temp. i hovedsløyfene (kjøkken, stue, gang) som er konstant åpne. VP regulerer temperatur på gulvvamen ved hjelp av inneføler og uteføler.

I dag har jeg altså VP med innebygget VV-tank og en ekstern 200L arbeidstank for gulvvarmen. Det enkleste er selvsagt å erstatte denne 200L-tanken med en akkumulator/sol-tank, men benytte tilkoblingene slik at den også vil fungere som en arbeidstank for VP. En fordel med dette som jeg ikke har i dag, er at tappevannet forvarmes til "gulvtemperatur" før det evt. ettervarmes til "tappetemperatur", noe som (teoretisk) vil gi litt høyere virkningsgrad på VP. Ulempen (som jeg ser det) er at VP jobber mot et mye større volum som igjen kan medføre for treig regulering av gulvvarmen. I tillegg vil effektiviteten på solfangerne gå ned når temperaturen øker i tanken. Typisk sein høst/tidlig vår er det om å gjøre å ha lavest mulig temperatur for å tyne ut noen milliwatt fra sola. Det er mulig hvis tanken holder 10-20 grader. Det er ikke mulig hvis tanken holder 30-40 grader (antagelser fra min side).

I mitt forslag ser jeg for meg at tappevann forvarmes i sol-tank før det går inn til den dobbeltmantlede berederen i VP. Forvarming av tappevann vil "lett" spare energi siden det holder 5-8 grader om vinteren. Derom temp. soltanken er høy nok (typisk 55 -60 grader), behøver ikke VP ettervarme. Dersom temp i sol-tank overstiger gulvvarme-behov, vil jeg også kunne spare energi her, men noe forvarming av gulvvamen er jo ikke mulig...

Misforstå meg rett. Skissene er greie nok, og en slik 3-vegs reguleringsventil kan selvsagt benyttes i stedet for shunting som jeg foreslår. Det jeg ønsker er imidlertid optimal VP-drift slik at denne jobber med så lave temperaturer som mulig.
Signatur
   #17
 1,015     Revetal     0
Hei igjen.

Det er nettopp det du ønsker du vil oppnå.

Du vil med en 4-veis bivalent shuntventil hele tiden prioritere å hente fra soltanken, etterhvert som dette ikke gir høy nok ønsket temperatur vil det blandes inn gradvis mer vann fra VP tanken. Det vil derfor ofte være en miks av sol og VP som går ut i gulvene, i tillegg til at VV blir forvarmet.

Når all varme hentes fra VP vil også all retur gå til VP-tanken slik at du heller ikke varmer opp større volum enn ønskelig.

Det er eksempelskisse B i vedlegget som gjelder for deg.
Signatur

   #18
 653     0
Hm, ja, jeg tror jammen du har rett. Jeg ser plutselig for meg at jeg også da kan beholder arbeidstanken jeg har i dag, men egentlig er jo dette det samme som jeg har foreslått med pumpe.

Forstår jeg det rett at disse 3-vegs og 4-vegs bivalente ventilene er "trinnløse", dvs. at de mikser de ulike kursene?
Signatur
   #19
 1,015     Revetal     0
Du kan absolutt med fordel beholde tanken du har.

Bivalent finnes ikke som 3-veis, da bivalent betyr at du henter varme fra to steder og ikke bare en som i en standard blandeventil.

Dette beveger seg trinnløs med en motorikk som gradvis først blander returen med solvarme, deretter solvarme med vp, og på maks kun VP. Returoverskuddet blir styrt mot tanken det hentes fra.
Signatur
   #20
 653     0
P&ID (light) rev. 2 er klar, denne gangen med bivalent ventil (type ESBE VRB140?) + en 3-vegs blandeventil.Det beste hadde vel vært en trivalent (!?) ventil, men det finnes neppe. [sub](Kanskje en ambivalent?)[/sub] Spørsmålet er hvor mye det er å hente på ta ut gulvvarme to steder i tanken.

Edit: Ser nå at jeg glemte å knytte Tsl til regulator Tc, samt i det hele tatt forklare hva jeg tenker.

Regulator (Tc) regulerer den bivalente blandeventlien (TCV1) slik at ønsket temperatur på tur-vann (Tr) oppnås i forhold til settpunkt (Sp) og eksterne tilbakemeldinger og foroverkoblinger (temperatur inne og ute).

TCV1 monteres og styres slik at Akk. tank for sol prioriteres så lenge den kan levere nok varme. VP koples inn når temp. i tank blir for lav. Ved for høy temp. går vannet direkte i retur og det vil ikke være sirkulasjon i sol-tank eller Arb. tank for VP.

I tillegg kan utnyttelsen fra solfanger økes noe ved å montere en blandeventil (TCV2) som velger optimalt vann ut fra tampen (høyt eller lavt skikt). Om dette er nødvendig må sol-ekspertene svare på, men jeg antar dette vil forhindre "sløsing" med dyrebart varmt vann i toppen av tanken som heller bør brukes til tappevann...


Begynner det å ligne noe? Jeg setter ufattelig pris på tilbakemeldinger jeg får fra kompetente folk her på forumet. Ikke minst fra Bettum på mine spede forsøk på prosessregulering Wink
Vann/vannpumpe med solfangere og tanker - Varmepumpe - Solfanger rev 2.png - Blip
Signatur