#21
 678     Bergen     0
Det skjer f**n meg hver gang!

Jeg kaster meg inn i diskusjonen med noen ville halvtenkte ideer og så kommer Bettum og har tenkt gjennom dette fra før!

Elegante løsninger der hvor vi andre dødlige kunne diskutert i metervis.

Typisk! ;D ;D
Signatur

   #22
 653     0
Det er derfor jeg bruker forum... Det er sjelden vits i å finne opp hjulet på nytt.

Ellers funderer jeg litt på det oblygre skriver. Mulig det går an å finne en enda enklere løsning med å shunte inn før arbeidstank/VP...
Signatur
   #23
 678     Bergen     0
Hvordan leverer varmepumpen varmen til de integrerte tankene som det er nå.

Sirkulerer den varmt vann i tankene med uttapping via spiral eller går kjølemediet i spiral i tankene?

Eller noe annet?

REDIGERT:
Hvorfor ikke koble det opp som skissen nederst på solvarming.no med vv funksjonen koblet inn på toppen der vedovnen er tegnet inn?
Signatur
   #24
 653     0
Det er en typisk arbeidstank med 2 innløp og 2 utløp. Når VP går, har den en egen, intern sirkulasjonspumpe som sender inn varmt vann i toppen av tanken og henter ut kaldt vann i bunnen av tanken. Gulvvarmesløyfa har egen sirkulasjonspumpe som henter ut varmt vann i toppen av tanken og returnerer kaldt vann i bunnen av tanken.

Når begge sirkulasjonspumpene går, blandes vannet pga. ulik sirkulasjonsmengde, men samtidig "kortsluttes" den slik at VP i praksis leverer varmt vann direkte til gulvet. Med dette oppsettet påvirkes ikke VP av eventuelle stengte kurser og varierende flow i gulvet.
Signatur
   #25
 1,015     Revetal     0
Reodor: Beklager om det medfører tapt tidsfordriv  ;D

Blip: Skissen kan forenkles videre. Du trenger ikke den treveis-ventilen ut av soltanken. Returen til tank kobles til returløpet fra varmeanlegget. Det vil automatisk bli slutt på vanntilførselen dit når shunten må hente all varme fra VP-tank
Signatur
   #26
 678     Bergen     0

Det er en typisk arbeidstank med 2 innløp og 2 utløp. Når VP går, har den en egen, intern sirkulasjonspumpe som sender inn varmt vann i toppen av tanken og henter ut kaldt vann i bunnen av tanken. Gulvvarmesløyfa har egen sirkulasjonspumpe som henter ut varmt vann i toppen av tanken og returnerer kaldt vann i bunnen av tanken.

Når begge sirkulasjonspumpene går, blandes vannet pga. ulik sirkulasjonsmengde, men samtidig "kortsluttes" den slik at VP i praksis leverer varmt vann direkte til gulvet. Med dette oppsettet påvirkes ikke VP av eventuelle stengte kurser og varierende flow i gulvet.


Mao så er det varmevekslere mellom kjølemedie og vannet i tankene.
Da kan vel 200 liters tanken din kobles i parallell med soltanken for å øke lavtemp (sol) lageret, Koble vv funksjonen inn på øvre del av soltanken og gulvvarme funksjonen mot midten av soltanken med uttapping som i Bettums standard oppsett?

Signatur
   #27
 678     Bergen     0

Blip: Skissen kan forenkles videre. Du trenger ikke den treveis-ventilen ut av soltanken. Returen til tank kobles til returløpet fra varmeanlegget. Det vil automatisk bli slutt på vanntilførselen dit når shunten må hente all varme fra VP-tank


Blir dette da som å sette arbeidstanken i serie "over" soltanken?
Får man da utnyttet vv funksjonen til varmepumpen best mulig?
Signatur

   #28
 1,015     Revetal     0
Varmevekslingen foregår i selve varmepumpa, og blir deretter sirkulert mot 200-literen.

Oppsettet slik det blir her vil bli veldig godt. Utfordringen i noen tilfeller med VP sammen med sol, el-kolbe, vedovn etc i samme tank er den store sirkulasjonsmengden VP trenger for god effekt på varmeveksleren. Dette kan lett gi mer omrøring enn ønskelig.

Her vil dette unngåes helt da VP "spoler" mot den andre tanken. Det er likevel en fordel at stussene mot varmeanlegget har en form for sprederør som reduserer røring i soltanken til et minimum.
Signatur
   #29
 653     0

Skissen kan forenkles videre. Du trenger ikke den treveis-ventilen ut av soltanken. Returen til tank kobles til returløpet fra varmeanlegget. Det vil automatisk bli slutt på vanntilførselen dit når shunten må hente all varme fra VP-tank


Min tanke med trevegsventilen var å optimalisere uttak av varmen og ikke "bruke opp" vannet med høyest temperatur. Jeg ser at flere skisser foreslår bivalent ventil tilkoblet midt og topp på tanken.

Som oblygre nevner er det vel optimalt å legge varmekurven litt høyere enn varmekurven til VP for å unngå at det shuntes inn "kaldt vann" mens VP jobber over SP. (VP er on-off og styrer temperatur med hysterese, dvs. at VP typisk starter på SP-2K og stopper på SP+2K, dvs. at den svinger 4 grader om settpunktet). SP for bivalent ventil bør i dette tilfelle ligger 2K over VP slik at den ikke åpner unødvendig, evt. (i mitt opprinnelige forslag) en forrigling som gjør at bilvalent ventil går 100% mot VP så lenge kompressor jobber.
Signatur
   #30
 1,015     Revetal     0
Det har igrunn ingen betydning, poenget er jo nettopp å få brukt opp all solvarmen før du i det hele tatt skal bruke VP.

Vp kan derfor få startnekt om temp i soltank er høy nok, og kanskje ikke få starte før den er enda lavere enn setpunkt.

Shuntstyring som hindrer videre åpning om vannet er for kaldt er nokså standard tror jeg, det er hvertfall slik i samtlige varianter av HCC jeg leverer fra Sorel.
Signatur