#31
 653     0
Er det ikke greit å bruke mest av den høye temperaturen på oppvarming/forvarming av tappevann? Jeg ser for meg at det er på tappevann jeg har mest å hente på solvarme siden forburket er konstant hele året...
Signatur

   #32
 1,015     Revetal     0
Hva som blir best hos hver enkelt er det ingen fast fasit på, og det blir en innregulerings- og finjusteringssak i hvert enkelt tilfelle. Det som bør være hovedfokuset er hvor lite ekstra tilført energi som trengs. Det er på det punktet fasiten på hvor energiøkonomisk gunstig løsningene blir.
Signatur
   #33
 1,749     Norge     0

Er det ikke greit å bruke mest av den høye temperaturen på oppvarming/forvarming av tappevann? Jeg ser for meg at det er på tappevann jeg har mest å hente på solvarme siden forburket er konstant hele året...

Hei. Er ikke spesialist på dette , men det er jo fysikk da.
Det er boligoppvarming som er hovedtema når det gjelder energiforbruk(sparing) Derfor bør anlegget rutes til gulvvarmen gjennom akkutank som holder gulvtemp. Da vil solanlegget starte å varme huset/vannet med en gang. I vakuum fangere så har ikke tempen like mye å si, så da vil det nok lønne seg å varme anlegget til ca 35 grader, og shunten satt ut til gulvene.
Slik du planlegger vil du kun forvarme vv tappevann som igjen blir varmet av varmepumpen(smør på flesk) Men om sommeren vil dette nok fungere dersom du får mye sol :-\
I ditt senario så vil du ved 15 grader i akkutank kanskje vame denne opp til 16 rader på en solrik dag. Hva skal du bruke denne energien til? Forvarming av tappe vann?
Sett solslyngen direkte i kontakt med boligoppvarming(vakuumfanger) så sparer du mest Wink
   #34
 653     0
Vet ikke helt om jeg skjønte logikken din her, Bluesman. Det kan virke som du ikke har lest hele tråden... Utganspunktet mitt er at jeg har VP som gir gulvvarme og tappevann. Jeg vurderer å utvide anlegget med en akk.tank og solfangere, men er usikker på hvordan dette bør kobles opp og samkjøres med VP for å utnytte mest mulig sol og minst mulig strøm samtidig som jeg beholder den raske reguleringa jeg har i dag (kun 100l arbeidstank).

Poenget med å forvarme tappevann er selvsagt at jeg da kan utnytte den relativt "lave" temperaturen i tanken på vinterstid selv om temperaturen ikke kommer opp til temperaturen til gulvslyngene. Slik jeg ser det er hovedmålet å "bruke opp" varmen i tanken på den ene eller andre måten. I tillegg vil effekten av solvvarme øke med lavere temperatur (kanskje ikke like mye for vakuum-rør, men noe må det jo være).

For hver grad jeg kan forvarme tappevann, slipper VP å varme tilsvarende. Det som er vanskelig å beregne er imidlertid spart effekt i VP til VV kontra GV siden COP synker med høyere temperatur.
Signatur
   #35
 1,749     Norge     0
Logikken er at, så snart solen skinner så varmer solen huset, og for-varming av tappevannet. 
Skal du først varme feks 300 liter 15-20 grader før du kan bruke solvarmen til husoppvarming så vil solanlegget kun forvarme tappevannet. Noe du sparer veldig lite på.
Kjøler du ned akkutanken din(med tappevann) på overskyete dager så kan temperaturen komme ned i 6-7 grader(vinterstid) og da stjeler tanken energi fra rommet den står på også.
Hvor mange soldager må du da ha for å få utbytte av solen?
Slik du og fler skisserer med avanserte styre systemer koster skjorta. Og da er dette ikke noe god butikk.
Og du sparer jo allerede på å varme tappevannet med varmepumpa.
Men du sier heller ikke noe om hva slags anlegg du skal kjøpe, stort, lite, vakuum?
Mvh Bluesman
   #36
 653     0
Eh? Dette siste innlegget virket litt forenklet. Som du selv sier; fysikk er fysikk. Om solvarmen "forsvinner" til tappevann eller gulvvarme er ett fett. 1K diff. i x antall liter vann gir uansett 4,1855 [J/(g·K)] om vannet holder 12 eller 90 grader (sånn ca. hvertfall).

Om vinteren vil tanken holde lav temperatur (lavere enn gulvvarmen) og ikke gi noe bidrag til gulvet. Dette fordi sola sannsynligvis ikke vil klare å levere nok effekt til tappevann, men hovedpoenget er jo nettopp å "bruke opp" varmen i tanken!

For hver grad jeg "bruker opp" i en 1000l tank sparer jeg jo 4185,5 kWs/ = 1,16 kWh. Om det går til gulv eller dusj er jo egentlig likegyldig. Det jeg ønsker å unngå er at VP jobber mot hele volumet siden jeg vil få en uforholdsmessig treig regulering av temperaturen.

Det som kompliserer regnestykket litt er at COP på VP er lavere på høyere temperaturer
Signatur
   #37
 1,749     Norge     0
Jeg trur at jeg vet hva du prøver på og hvorfor.
Jeg er klar over at cop øker ved lav temp på vannet.
Jeg vil anbefale deg at du kjekker hvor mye strøm som går til varmttappevann. Jeg har satt en på min vv bereder. Denne brukes til kun badet. Og fra 16/2 2010 til i dag har den brukt 2540 kwh. Altså ikke veldig mye.
Har du tenkt på at i en dobbelt mantlet bereder er det elektrisk element som varmer tappevannet? Og at dette ellementet varmer vannet til gulvet også?
Systemet ditt der vp jobber mot temp på gulvet gjør at den vil starte og stoppe oftere, noe som koster mer støm og slitasje på pumpa.
Problemet med løsningen din er at solvarmen går med til å kun forvarme tappevann. Når tempen i tanken går under rom temp vil den også stjele varme fra luften rundt den. Som jeg påpeker så må jo tempen over gulvarme tempen for at du skal kunne bruke den. Og når dette skjer altså utpå sommeren med mye sol, så har du egentlig ikke bruk for den, da det likevel er varmt i huset.
Min anbefaling kjøp en akkutank med to slynger. Koble sol til den i bunn og for varming på topp. Vp jobber mot tankvolumet + gulvene. berederen brukes da til tappevann.

Tom
   #38
 1,545     Sørlandet     0

Jeg vurderer også solfangere, men vet ikke helt om kost/nytteverdien er høy nok. (kom med argumenter)

Har lest noen sider på diverse forum, men blir likesom ikke helt klok på hva som er lurt eller ei.Når man har en vann-vann varmepumpe som produserer varmtvann til en tredel av prisen, må man regne nytten av solfanger opp mot prisen varmepumpa kan levere varmtvann til og ikke prisen en el-bereder kan levere varmtvann til.

Videre er det slik at jo mindre utnyttelse du har av varmepumpe/borehull, jo dårligere avkastning på investeringen får du.

Så hvis målet ditt er å spare penger, glemmer du solfangerdelen fortest mulig.
Signatur
   #39
 1,015     Revetal     0
Er delvis enig i at økonomien ofte kan bli en "høna eller egget"-diskusjon, og at det ene kan ødelegge mye av gevinsten/utbyttet.

Det er derimot såpass mange ulike utgangspunkt hver enkelt husstand har, at det ikke kan avfeies slik på generelt grunnlag.

Varmepumper produserer for det første ikke 55-60 graders VV til cop 3, og hvor mye varmtvann hver husstand bruker er svært ulikt.

Borehullene varierer også. Har levert Solvarme til kunder for å løse problem med permafrost, la te hull, eller jordsyfer, kan ha svært god nytte av den ekstra lange pausen.

Videre kan overskudd fra solvarme gi ytterligere forhøyet brinetemp og dermed bedre cop på vp.
Langt færre driftstimer, og spesielt start/stopp, vil også gjøre sitt med levetiden og dermed antall år avskrive vp på.

Er solvarmeanlegget installert først vil normalt vp kunne dimensjoneres langt mindre, ikke måtte omfatte egen tank og styring, og selve investeringen til denne tilsvarende redusert.

Kombinasjonen sol og varmepumpe er derfor veldig god, effektiv og lønnsom for mange likevel.

Signatur
Tom
   #40
 1,545     Sørlandet     0

Er delvis enig i at økonomien ofte kan bli en "høna eller egget"-diskusjon, og at det ene kan ødelegge mye av gevinsten/utbyttet.
..
..

Kombinasjonen sol og varmepumpe er derfor veldig god, effektiv og lønnsom for mange likevel.


Da er vi nok ganske enig, men med unntak at av jeg tror lønnsomheten vil bli dårlig for de aller fleste anlegg, mens du tror lønnsomheten han være god for mange.

Jeg har en 7 år gammel varmepumpe. Den skal kunne produsere 50 graders vann med COP 3.1, alle sirkulasjonspumper inkludert. Det klarer den ikke. Ligger nok på 2.9 eller deromkring. Kanskje faktisk bare 2,8. Nyere varmepumper har imidlertid ingen problemer med å produsere 50 graders vann med COP langt over 3. Da må man nedbetale solfangerne med denne kostnaden for varmtvannsproduksjonen og det mener jeg er en umulighet i de aller fleste tilfeller. men for all del. Du har garantert rett i at for noen gir dette likevel god butikk, men kanskje jeg er litt for pessimistisk og du er litt for optimistisk og svaret ligger et sted midt i mellom?

Uansett er det jo bare å ta prisen på solfangeranlegget og gange ut med levert effekt og levetid og se om dette dekker inn investeringen med en passelig avkastning. Om man leverer energien til et borehull, til en akktank, til en jordvarmesløyfe eller hva det måtte være, ja så  vet man uansett hva som blir produsert.
Signatur