5 598    3    0  

BSU 2.0

 9     Trondheim     0
DNBNor Lanserte i denne uka BSU 2.0. Ler mer her: https://www.dnbnor.no/privat/sparing-og-investering/sparekonto/BSU2.html
På meg virker dette ganske uslåelig slik det står i dag.

Men kanskje er det noen skjulte feller man bør tenke på?
Beløpet (opp til 50.000) er disponibelt for kunden i løpet av året, men blir "låst" på samme måte som i vanlig BSU etter årsskiftet. Det kan jo være litt vanskelig å bytte bank med et låst beløp som er større enn standarden i dag? (opptjente renter ut over bankens ordinære sparerente faller bort dersom man sier opp 2.0).

   #1
 1 570     Sunnmøre     0
bra dra-tiltak fra dnb nor si side om å få bedre ordningar på BSUen.
Men lurar her på kordan det blir med skattemessige ordninger på dinne 2.0 versjonen...
Signatur
   #2
 549     Auli     0
Det blir ingen skattemessige fordeler på denne nye ordningen ut over de som eksisterer fra i dag.
DNB har selv sagt at "2.0" delen involverer en egen konto separat de den normale der de gir deg samme rente. "That's it". Men, det er bedre sparing enn hva andre kan tilby!
Signatur
   #3
 1 519     Oslo     0
DnB NOR eller en annen bank bestemmer ikke skattereglene  i Norge, følgelig får man ikke noe ekstra skattefratrekk utover det eksisterende maksbeløpet på en slik konto. Det er for alle praktiske foremål en sparekonto med ekstra høy rente hvor pengene er mer låst enn på en vanlig sparekonto.

Som det står på sidene til DnB NOR:

Uttak er begrenset til boligkjøp eller nedbetaling av boliglån på lik linje med ordinær BSU. Innskudd er ikke mulig etter at det er foretatt uttak fra kontoen. Unntaket er inneværende års sparemidler.
Ved ureglementert uttak bortfaller opptjente renter utover det som tilbys på ordinær sparekonto.