8 538    12    0  

Pris/betaling av stillas

 182     0
Mulig dette er under feil emne.
Når man leier inn et firma til å sette opp hus, er det vanlig at man selv må betale for leie for at de bruker sin egen stillas? Bare lurer siden jeg nå har mottatt regning for stillas, selvom det aldri ble nevnt noe før byggestart. Tok det som en selvfølge at man ikke betaler for ting som verktøy, stillas etc.

   #1
 253     Midt i norges hjerte.     0
man bruker nok å betale for leie av stillars ja. Iallefall her hvor vi bor. Men de som utførte jobben burde fortalt at du måtte betale for leie.
   #2
 1 617     Rogaland     0
Dette er igjen et eksempel på noe som burde vært inkludert i oppdraget man betaler for. De kunne like gjerne lagt på ekstra for..

-Bruk av mob.
-Bytte av sagblad
-ny tømmerblyant
-vask av arbeidslær

etc. etc.

Hvorfor kan man ikke bake alt alt av kostnader inn i arbeidet som gis anbud på  ???
   #3
 4 156     Oslo Vest     0
Avtalen med entreprenøren vil være avgjørende for hva som følger med. Litt viktig er det også hvem som har byggherreansvaret og således ansvaret for sikkerhet. Ansvaret avtales normalt sett ved signering av kontrakt ved en avkryssing i kontraktsformularet.

Normalt sett ville jeg trodd at stilas skulle være med, men det fremgår av avtalegrunnlagt. Dessverre er det ofte slik at forbruker TRODDE at det var med, men det er det skrevne som er avgjørende.
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 182     0
Entreprenøren som jeg bruker har byggherreansvaret. Vi har en avtale som er gjeldende på timesbasis, dermed hadde vi ingen fast pris for det som ble gjort utvendig på huset hvor stillasen hans ble brukt. Men ble veldig overrasket over denne fakturaen som kom uten noe forvarsel. Det er vel en selvfølge at han ville trenge stillas for å sette opp bygget.
   #5
 636     0
Når vi gir fastpris/anbud på en jobb hos kunde er stillas inkludert uten at dette spesifiseres.
   #7
 355     Nordland     0
Men ble veldig overrasket over denne fakturaen som kom uten noe forvarsel. Det er vel en selvfølge at han ville trenge stillas for å sette opp bygget.


Veldig enkelt dette. Du forholder deg til kontrakten og der står det ingenting om ekstrakostnad av stillas leie.  :o
Jeg hadde aldri godtatt den ekstra regninga.

   #8
 636     0
Hvis jobben er på timesbasis tar vi betalt for stillas; men kunden blir selvfølgelig informert.
   #9
 4 156     Oslo Vest     0

Entreprenøren som jeg bruker har byggherreansvaret. Vi har en avtale som er gjeldende på timesbasis, dermed hadde vi ingen fast pris for det som ble gjort utvendig på huset hvor stillasen hans ble brukt. Men ble veldig overrasket over denne fakturaen som kom uten noe forvarsel. Det er vel en selvfølge at han ville trenge stillas for å sette opp bygget.


Så lenge det er timebasert er jeg redd at du nok må betale for stilaset, selvsagt avhengig av hvilken timepris som dere har avtalt. Det er dog avtalen som er avgjørende for hva du skal betale for. Det som ikke er beskrevet følger IKKE med.

Det du selvsagt kan prøve på er å hevde at det sedvanlig er å ta med denne type utgifter i anbudet, men selve avtalen dere har med entreprenør er avgjørende. Dersom dere ikke har noen form for avtale, annet enn muntlig er jeg redd du ikke kommer noen vei.
Signatur
   #10
 4 156     Oslo Vest     0


Veldig enkelt dette. Du forholder deg til kontrakten og der står det ingenting om ekstrakostnad av stillas leie.  :o
Jeg hadde aldri godtatt den ekstra regninga.

Dessverre er det ikke så enkelt, det som er avtalt er med i prisen, det som IKKE er avtalt kommer i tillegg. En kontrakt burde kanskje innholde nom om det som ikke er med, men det er sjelden at det er beskrevet.
Signatur