18 103    18    2  

Regler for utleie av stilas

TML
 466     M&R     0
Hei.
Noen som vet regler for utleie av stilas.
Har ca 120 m2 med haki stilas fom jeg har tengt  å leie ut.
Regner med jeg må ha kurs for å sette opp dette til andre,men har de lov å sette det opp selv.privat

   #1
 188     Drammen     1
hvis du setter det opp, står du ansvarlig for at det er gjort slik det skal. Da bør du ha kurset. Hvis kunden din setter det opp er det kunden sitt ansvar...
Ebe
   #2
 4 452     Vestlandet     0
Det mener jeg er delvis feil. Utleier er ansvarlig for opplæring i det utstyret manleier ut. Det er det hvertfallnår en bedrift leier av en annen bedrift. Mulig annerledes på privatmarkedet.
Signatur
   #3
 241     0

Det mener jeg er delvis feil. Utleier er ansvarlig for opplæring i det utstyret manleier ut. Det er det hvertfallnår en bedrift leier av en annen bedrift. Mulig annerledes på privatmarkedet.

'
Hei.

Jeg ser at følgende vilkår stilles av en av utleiefirmaene

TILSYN OG BRUK AV UTSTYRET
Leieobjektet skal utelukkende brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike forhold det er beregnet for. Leietakeren plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i dets bruk, og således har ferdighet og kompetanse til å behandle utstyret korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre for fare. Leietaker plikter å følge instruksjon vedr. utstyrets bruk. Leietaker plikter å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende samt unødig ytre påvirkning. Ved tilgrising av f.eks maling vil leietaker bli belastet rengjøring av utstyret. Leietaker dekker selv transportkostnader ved utlevering og tilbakelevering, kostnader ved punktering og renhold av utstyr. AB har til enhver tid rett til å inspisere utstyret og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.


Ser helt klart ut til at de fraskriver seg ansvar for utstyret når dette er utleid.

Er det slik å forstå at ovenstående vilkår ikke er gyldige?
   #4
 1 617     Rogaland     0
Såvidt jeg har forstått er det ulike regler for utleie til private kontra firma.
Private kan f.eks leie en stor gravemaskin uten sertifikat.
   #5
 5 611     0

Det mener jeg er delvis feil. Utleier er ansvarlig for opplæring i det utstyret manleier ut. Det er det hvertfallnår en bedrift leier av en annen bedrift. Mulig annerledes på privatmarkedet.

Dette gjeld iallefall ikkje stillas. Her vert det leigd på kryss og tvers uten nokon krav whatsoever.
Er bruker arbeidstaker er stillaset arbeidsgiver sitt ansvar gjennom lov om arbeidsmiljø, er bruker privat er det han sjølv som har ansvar.
Ein kan der AML gjeld bygge 5 m høge stillas uten kurs, over 5 m er det krav om 108 timers kurs. Private kan gjera som dei vil.
   #6
 5 611     0

Såvidt jeg har forstått er det ulike regler for utleie til private kontra firma.
Private kan f.eks leie en stor gravemaskin uten sertifikat.

Dette gjeld bruk og ikkje leige.
Private er ikkje underlagt AML, og kan kjøra kva utstyr dei vil på egen grunn uten opplæring.
Leigebetingelser er det utleieger som bestemmer.
   #7
 241     0


Såvidt jeg har forstått er det ulike regler for utleie til private kontra firma.
Private kan f.eks leie en stor gravemaskin uten sertifikat.

Dette gjeld bruk og ikkje leige.
Private er ikkje underlagt AML, og kan kjøra kva utstyr dei vil på egen grunn uten opplæring.
Leigebetingelser er det utleieger som bestemmer.


Når det gjelder private, så koker det altså ned til at bruker av utstyret sikrer det slik at ikke barn kan klatre opp i det og skade seg da?

Ebe
   #9
 4 452     Vestlandet     0
Hmm, dere har kanskje rett. Mulig jeg blander med at utleier må kunne lære opp leier, hvis leier ønsker det?
Signatur
   #10
 5 611     0
Med så mange maskiner og så mykje utstyr som er utleigd gjennom leasing trur eg ikkje det.
Leasingfirmaene sit iallefall ikkje med nokon som helst kompetanse.
Hadde det vore noko hadde det stått i AML med forskrifter.
Eg har jobba ein del med stillas, har utvikla administrative datasystemer for utleige, fakturering og godkjenning av stillas for ein kunde.