354    0    0  

Stillasforskrift = Frustrasjon?

 18     Oslo     0
Ønsker å dele en artikkel vi publiserte på vår nettside nylig og som har fått en del oppmerksomhet. Vi har det siste året fått mange tilbakemeldinger om den nye stillasforskriften og vi har samlet noen av de mest relevante problemstillingene / frustrasjonene i artikkelen.

Stillasforskrift = Frustrasjon?
Nå er det over ett år siden de nye stillasreglene trådte i kraft. Det har definitivt ikke gått upåaktet hen. Mange er svært fornøyde med at sikkerheten for bygg-og anleggsarbeidere prioriteres av myndighetene. Andre er kanskje enig i dette utgangspunktet, men er også frustrerte over rigiditeten i regelverket.

Spørsmål à la: «jeg har over 20 års erfaring med å montere stillas, og må jeg plutselig på opplæring?» er ikke ukjente. I denne artikkelen svarer vi på noen av de litt oppgitte spørsmålene og kommentarene vi har fått det siste året – forhåpentligvis kan det lindre eventuelle frustrasjoner noe.

«Jeg har allerede mange års erfaring, må jeg virkelig læres opp uansett?»
Reglene sier at alle som skal montere stillas over 2 m plattformhøyde må ha dokumentert opplæring. Hvis du ikke har dokumentasjon på opplæring (som oppfyller forskriftens innholdskrav), er det dessverre ikke til å komme unna at du trenger opplæring nå.

En av grunnene til at reglene ble skjerpet var håpet om å redusere arbeidsskader og arbeidsrelaterte dødsfall. Fallullykker utgjør en høy andel av disse ulykkene.

Det er gjerne ved bruk av yngre arbeidstakerne og på arbeidssteder hvor det ikke er gitt tilstrekkelig opplæring, at disse ulykkene skjer. Problemet er bare at det er vanskelig å tilpasse reglene slik at bare de som ikke er kompetente, eller som slurver med opplæringen, rammes. Dermed må mange som er mer enn godt nok kvalifiserte likevel få opplæring for å oppfylle forskriftens krav.
 
«Hva er vitsen med teoretisk opplæring når jeg bare skal gjøre praktisk arbeid?»
Forskriften stiller krav til grunnleggende teoretiske kunnskaper om stillas, sikkerhet og regelverk. Derfor må alle som skal montere stillas igjennom grunnleggende teoretisk opplæring. Den gode nyheten er at dette kanskje inkluderer områder du ikke har lært så mye om tidligere, slik som dine rettigheter og plikter som arbeidstaker. Slik kunnskap kan komme godt med, uansett hva man gjør. I tillegg sikrer man at alle som monterer stillas har den samme basiskunnskapen, og dette vil forhåpentligvis bidra til å gjøre mange arbeidsplasser tryggere.
 
«Må man virkelig ha opplæring for å få lov til å være i stillaset?»
Alle som skal bruke stillaset når de ufører en arbeidsoppgave må ha opplæring i bruk av stillaset. Det vil for eksempel gjelde malerfirmaet som ikke skal montere eller endre stillaset, men som skal bruke det som arbeidplattform. Kravene til opplæring av brukere er mye mindre omfattende enn for montører.
 
«Må alle i bedriften som jobber som stillasmontører dra på opplæring?»
Hvis arbeidstakerne er stillasmontør fra før, vil de vanligvis ikke måtte ta nytt kurs. Men svaret er ellers ja: alle som bidrar til å montere stillas over 2 m må ha dokumentert opplæring
 
«Kan jeg ikke bare snakke med en kollega som kan montere stillas?»
Vi kan lære mye av hverandre, og det er alltid bra å lære fra mer erfarne kollegaer. Problemet er bare at forskriften stiller krav om dokumentert opplæring. Hvis arbeidstilsynet kommer på besøk skal alle som monterer stillas kunne dokumentere sin opplæring. Da er det dessverre ikke mulig for arbeidstilsynet å sjekke at din kollega faktisk har fortalt deg alt du trenger å vite. Derfor må både opplæringen og dens innhold kunne dokumenteres.
 
«Kan jeg ikke bare bekrefte egen kompetanse?»
Nei, det er bare andre (med minst tilsvarende kompetanse som oppfyller forskriftens krav) som kan bekrefte din opplæring. Igjen er grunnen at man ønsker å sikre at alle faktisk har de samme basiskunnskapene og ferdighetene, og da må opplæringen dokumenteres av andre.
 

Om Instant Norge og kurs
Instant Norge AS har nettkurs på www.instantkurs.no , hvor du får tatt den teroetiske opplæringen på nettet. For deg som har erfaring med stillasmontering fra før, gjør vi det også enkelt å dokumentere dette. Nettkurs er en fleksibel løsning, som gjør at man ikke må stanse arbeidet for å ta alle arbeidstakerne på kurs. Man kan i stedet ta kurs når man har ledig tid, og stoppe og starte slik man selv ønsker.

Våre kurs er av høy kvalitet, utviklet av folk med årevis med erfaring som stillasmontører. I tillegg har vi kursutviklere med bakgrunn fra fysikken og med juridisk kompetanse. Slik vet du at du får kvalitet og forhåpentligvis litt nytt påfyll - selv om du er blandt dem som har mye erfaring fra før.
Signatur