(trådstarter)
   #391
 3,705     Ringerike     0

Bare et lite spørsmål, jeg ser under temperaturer, er det litt lav forskjell mellom tur og retur temp? Er dette evt pga lite varmebehov?

Nei, vp står stille når bilde ble tatt (produsrerer ikke varme) og da er tur (fra vp til tank) nogenlunde lik retur (fra tank til vp).
Signatur

  (trådstarter)
   #392
 3,705     Ringerike     0
Når det gleder økonomi så kostet anlegget ca 230'kr-
Når det gleder besparelse så er det riktig med 7500kW men da er hele husholdningen og den økning av annen el tatt med. Rein VP/olje besparelse er i andre skjema som viser ca 11.000kW. Ikke sprekeste lønnsomhet uansett men tatt i betraktning av det om få år måtte bytte oljekjelen så var alternativene få.
Signatur
  (trådstarter)
   #393
 3,705     Ringerike     0
Alt vel med anlegget, ikke vært noen utfordring heller i år (enda). Melder bare om at anlegget er utvidet til også å varme opp garasjen. Pusset opp den i vinter og vår som var og har nå koblet inn en viftekonvektor som styres via en tempstyring fra Clas. For å komme fram med varmerøra så måtte jeg slå inn et varerør inn under betongplata som røren etterpå kunne legges i. Kan nå legge bort en 4 kW varmer som normalt har varmet opp garasjen til 10-12 grader.

Om garasje-prosjektet her.
Bidda: Oljefyr ut - inn med Alpha-InnoTec væske-vann varmepumpe - 79 varmerør før.jpg - Bidda
Bidda: Oljefyr ut - inn med Alpha-InnoTec væske-vann varmepumpe - 80 varmerør før isolering.jpg - Bidda
Bidda: Oljefyr ut - inn med Alpha-InnoTec væske-vann varmepumpe - 81 varmerør isolert.jpg - Bidda
Bidda: Oljefyr ut - inn med Alpha-InnoTec væske-vann varmepumpe - 82 varerør.jpg - Bidda
Bidda: Oljefyr ut - inn med Alpha-InnoTec væske-vann varmepumpe - 83 tilkobling vk.jpg - Bidda
Bidda: Oljefyr ut - inn med Alpha-InnoTec væske-vann varmepumpe - 84 Bidda isolerer.jpg - Bidda
Bidda: Oljefyr ut - inn med Alpha-InnoTec væske-vann varmepumpe - 85 vk tilkoblet varme.jpg - Bidda
Bidda: Oljefyr ut - inn med Alpha-InnoTec væske-vann varmepumpe - 86 el-styring vk.jpg - Bidda
Bidda: Oljefyr ut - inn med Alpha-InnoTec væske-vann varmepumpe - 87 el temp vk.jpg - Bidda
Signatur
   #394
 10,486     Akershus     0
Hvilken turtemp kjører du på viftekonvektoren, og hvordan styrer du den? Stenges vannet når den ikke er i bruk?
Signatur
  (trådstarter)
   #395
 3,705     Ringerike     0
For øyeblikket er turvannet 36 grader på anlegge, normalt 44-45 når det er kaldt ute.
I og med at denne viftekonvektoren (vk) er siste uttak på rørnettet vårt, har jeg ikke brydd meg med reguleringen. Styrer bare viften og ikke vannet, det tusler igjennom hele tiden. Har satt på kran som jeg tenkte å bruke når varmebehovet i garasjen er over. Vi har en VK i stua også og den har vi satt en strupeventil på som er regulert inn slik at med vifta i trinn 2 så tas det ut ca 7 grader. Den har vi måttet koble inn på en spesiell måte (rør) da vi har et ettrørsanlegg, se skissen. Det fulgte med styring til denne som styrer vi atermostat og kan veksle mellom 3 viftehastigheter og eventuell ventil som kutter vanntilførel også.

PS hadde vi ikke hatt vk i stua så hadde vi ikke oppnådd tilstrekkelig med varme i huset med så lav turtemp (selvvalgt) og med ellers gamle radiatorer.
Bidda: Oljefyr ut - inn med Alpha-InnoTec væske-vann varmepumpe - 09-09-03 0 skisse vk røropplegg.jpg - Bidda
Signatur
   #396
 962     Figgjo     0
Ser bra ut Bidda. Liker løsningene og prosjektene dine! :)

Har ett lite spørsmål som flere VP selgere ikke kunne svare på, så jeg gir deg en sjangs  8)

Om kan skal bruke VK til både varming og kjøling. Kan man da koble VK på enn egen kurs utenom fordelerstokken, så lager man ventiler fra hovedfordelerstokken og over til denne ene stokken til vinterbruk.
Så lager man noe hjemmemekk med vann rett fra vanninntaket og til denne kursen om man ønsker kjøling og kaldt vann på sommeren? Eller må vannet sirkulere mer enn det?

Altså ventiler både fra fordelerstokk til varming, og at man stenger denne og åpner den ventilen som kommer fra kaldtvann på sommeren? Da blir det bare to ventiler som må vris når det er slutt på kjølesesongen og klar for vinter.

Hva tenker du?
  (trådstarter)
   #397
 3,705     Ringerike     0
Jeg tenker at du kjøper en viftekonvektor med doblerørtilkoblinger ( en radiator men med doblerør innebygd ) og bruker en til varme og en til kjøling. Husk at ved kjøling så får du kondensvann som må ledes bort/ut. Skal du ha vp med energibrønn så lager du tilkobling til frikjøling på rørene til/fra brønnen.
Signatur

   #398
 962     Figgjo     0
Takker for svar, men "dobbeltrør innebygd", tror jeg ikke at jeg forsto?
Alt så fire rør som går inn til VK´n ? Hvor skal det kalde vannet komme fra da?

  (trådstarter)
   #399
 3,705     Ringerike     0
4 tilkoblinger.
2 for varme og 2 for kaldtvann som du tar å sirkulrerer fra energibrønnen din eller hva du nå hadde planer om.....hvis du tenket å ta dette fra vannkran, skal du glemme det....blir mye vann som skal igjennom for å senke tempen i huset. Du har sikkert vannmåler og da må du betale både for vann og kloakk.
Signatur
   #400
 5,725     0

Om kan skal bruke VK til både varming og kjøling. Kan man da koble VK på enn egen kurs utenom fordelerstokken, så lager man ventiler fra hovedfordelerstokken og over til denne ene stokken til vinterbruk.

Ja, eit alternativ til doble vk er å dele samlestokken i to og ha ein veksleventil framfor alle vk kurser og kjøre kjøling på denne delen av samlestokken.

Krever dog varmeveksler ellers vil ein få kuldebærer inn i huset, og det er det mange osm ikkje vil ha.
Meir diskusjon omkring dette her: http://www.byggebolig.no/index.php?topic=14881.0