63    0    0  

Byggelit Tempo varmegulv - Kubbing under vendespor...

 1     0
Er i ferd med å begynne et prosjekt med å legge varmegulv (22mm spon med spor c/c 200mm. Utfordringen er at jeg har lektet ut veggene og nå er det ikke lenger mulig å legge ned rør hvis jeg freser vendespor og legger platene helt ut på eksisterende bæring.
Tenker derfor å legge en ny bjelke 50mm ut fra eksisterende med isolasjon i mellom slik at jeg slipper kuldebroa.
Eksisterende er 7m 2x6 understøttet av mur omtrent på midten.

Har bare 2x4 liggende her nå. Vil det bli tilstrekkelig som kubbing/ understøtting?