128    5    0  

Flislegging over sponplate

 4     0
Hei! 

Jeg skal ordne et lite våtrom og ville helst hatt fliser ikke gulvbelegg på gulvet. Det er sponplate montert rett på bjelkene i gulvet å jeg kan ikke fjerne sponplatene pga veggen som deles med kjøkkenet og hvor den står i forhold til bjelkene etc. 
Det er ikke et alternativ å flytte veggen.
Jeg vet man ikke kan legge fliser med sponplate som underlag fordi flisene trenger et dødt underlag så jeg lurte på om noen vet om det er greit å skru gipsplater eller fibergipsplater rett på sponplata.
Vil det gjøre at underlaget er dødt eller vil det fremdeles bevege seg etter sponplata og trebjelkene fordi det er festet i de?

Jeg lurte også på om noen har erfaring med tolking av våtromsnormen når det kommer til sluk. Jeg tolket den som at det må være fall mot sluken der hvor det er jevnlig vil komme vann på gulvet. 
Jeg skal bare ha vaskemaskin og varmtvannsbereder der så sluket er der bare for å ta unna vannet i tilfelle det blir lekkasje. 
Jeg så derfor for meg at jeg ikke trenger styre med fall mot sluket men at det er tilstrekkelig å lage en god kant opp veggen og en høy dørstokk. Da vil jo sluket ha muligheten til å ta unna vannet om det blir lekkasje på en mer effektiv måte enn om jeg lager et lite fall. 

HSt
   #1
 35 436     Lillestrøm kommune     0
Er det normal bjelkeavstand så mener jeg det er håpløst

Har tydeligvis normalt bjelkelag selv for selv med god kvalitet Miele maskin så kjenner jeg vibrasjoner på kjøkkengulv i naborom under sentrifugering. Heldigvis la forrige eier vinylbelegg så gulvet tåler trolig dette. Med flis ville det gått galt tror jeg.
   #2
 4 057     Sørlandet     0
Man kan. Det finnes flislim beregnet for dette, men personlig hadde jeg flytsparkler litt først;)

VSkemaskin og flis er normalt ikke ett problem

Edit: du må jo ha membran også. 
Siste redigering: 17. juni 2022 12:39:20 av zippy
  (trådstarter)
   #3
 4     0
zippy Ja det var det med den sponplaten som ble i bunn av alt som jeg ble usikker på. I mitt hode så høres det fornuftig ut å tenke at om gipsen eller våtromsgulvplata er skrudd rett i sponplata så vil det bevege seg likevel. Spesielt i skjøtene i hjørner.
   #4
 4 057     Sørlandet     0
Noen grunn til at du ikke kan flytsparkle litt?

Membran og så flis? 
   #5
 2 718     0
Jeg lurte også på om noen har erfaring med tolking av våtromsnormen når det kommer til sluk.

Hva våtromsnormen sier aner jeg ikke, og den normen er strengt tatt også ganske irrelevant.

Det TEK17 sier er imidlertid følgende: https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/13/vi/13-15/
(2) I våtrom skal følgende minst være oppfylt:
a) Rommet skal ha sluk.
b) Gulv skal ha tilstrekkelig fall til sluk slik at bruksvann ledes bort.
https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/13/vi/13-15/#a50557Veiledning til annet ledd bokstav b

Preaksepterte ytelser
For dusjsonen må minst én av følgende preaksepterte ytelser være oppfylt:
 • a) Fall på minimum 1:50 til sluk i et område på minst 0,8 meter ut fra sluket dersom dusjen er rett over sluket. Om dusjen ikke er rett over sluket, må det i tillegg være fall på minimum 1:50 fra og med dusjens nedslagsfelt og til sluket.

 • b) Fall på minimum 1:100 til sluk i dusjens nedslagsfelt der nedslagsfeltet er nedsenket i gulvet med minimum 10 mm. Vær oppmerksom på at det kan være krav om trinnfri dusjsone etter § 12-9.

 • c) Fall til sluk på minimum 1:100 på hele gulvet, det vil si også utenfor selve dusjsonen.


 • c) Lekkasjevann skal synliggjøres og ledes til sluk.
  Veiledning til annet ledd bokstav c
  Kravet om at lekkasjevann skal ledes til sluk, betyr at det ferdig utførte våtromsgulvet må være utformet uten motfall til sluk fra alle steder der det kan forekomme lekkasjevann.

  Preaksepterte ytelser
  For våtrom må minst én av følgende preaksepterte ytelser være oppfylt:
 • a) Fall til sluk på hele gulvet, minimum 1:100.

 • b) Gulvet avgrenses av en oppkant med vanntett sjikt på minst 25 mm over det ferdige gulvet på alle ytterkanter, unntatt mot døråpning der oppkanten må være minst 15 mm over det ferdige gulvet.


 • Så, for å gjøre en lang beskrivelse kort, i et våtrom hvor det ikke forekommer "bruksvann" (dvs dusjing rett på gulv og vegger), men bare "lekkasjevann", så er det lovlig med flatt gulv (uten motfall...) og 25mm oppkant utenom ved dørterskel, hvor 15mm oppkant er tilstrekkelig.