137    0    0  

Hjelp til rotete bæring/etasjeskille

 1     0
Hei Smile

Vi kjøpte hus i fjor sommer. Huset er bygd i -54 og består av 3 etasjer.
Jeg har vært i kontakt med sivilingeniør men det var dårlig med tilbakemelding. De hadde mye å gjøre så jeg forsøker her for å få noen innspill til prosjektet vårt.

Problemstilling:
Vi ønsker å åpne opp i en bærevegg som holder skjøt av bjelkelag til 3.etasje. Denne er noe tvilsomt oppført da det ikke er noe direkte understøtte. Gul vegg er den nærmeste som står på grunn, men denne er ikke direkte under, ca 20 cm unna. Lilla betongvegg som står på grunn er 90cm unna blå vegg. Så i realitet bæres blå vegg i 2. etasje kun av bjelkelag. Slik har det tilsynelatende bestandig vært. Å gjøre noen inngrep fra undersiden i 1. etasje (bygge vegg, søyler, drager) er ikke ønskelig da det er en ferdigstilt leilighet vi alt bor i. Bjelkelag i 2 etasje består av 3x7 cc50 og lysåpning er 4meter. Det er knevegger på loft så taket bæres av yttervegger. Blå vegg bærer kun etasjeskille og over i 3 etasje er det tiltenkt 2 soverom.

Ønsket:
Åpne opp veggen slik at vi kan bygge en garderobeløsning på soverom (punkt A) og en innfelt skyvedør (punkt C). Lysåpning i vegg vill da bli 3m med en søyle ned på (punkt Cool. Punktbelastning tenker jeg vill bli stor og med tanke på problemstillingen er det ugunstig. 

Forslag til løsning:
Legge inn en H-bjelke i bjelkelag (brun farge) der punktbelastning blir for stor slik at søylene står på disse. Det er plass til HEB 180. Jeg tenker også og krysskubbe 3 rader jevnt fordelt med en rad under bærevegg (blå). Dette for å styrke gulv å unngå svikt. Jeg har også tenkt å legge 2x2'' på tvers av bjelkelag i 2 etasje for å rette opp gulv og for å få cc60 for gulvspon. Usikker på at dette vill bidra noe til styrke. Det er lydhimling i 1 etasje så denne bidrar ikke noe til styrke.

Bonus:
I 3 etasje skal det bygges en vegg mellom lilla og blå strek. Denne kan da skrues på limes i gulv og tak og kan da bidra med en bærende "hengende" effekt for å lette påkjenning for blå vegg i 2 etasje.


Alt i alt. Kan dette fungere? Andre løsninger? Legger ved noen bilder som forklarer litt.


Hjelp til rotete bæring/etasjeskille - etasje 2 med forklaring.jpg - christerpedersen


Bilde illustrer krysskubbing (cross bracing). Jeg legger med det for å vise hva jeg mener da begrepet på norsk sikkert heter noe annet. Ifølge flere kilder skal dette gi bedre stivhet enn vanlig kubbing.
Hjelp til rotete bæring/etasjeskille - MD-generic_crossbridging.jpg - christerpedersen

Hjelp til rotete bæring/etasjeskille - innfelt skyvedør.jpg - christerpedersen

Hjelp til rotete bæring/etasjeskille - etasje 2 med forklaring.jpg - christerpedersen