50    0    0  

Hvor går ventilasjon fra næringsarealer?

 1     0
Hvor i bygget er det vanlig å legge luftinntak og avkast for ventilasjon når man bygger næringslokaler med boliger over?

Skjer dette på taket? Eller kan det være på bakkenivå i umiddelbar nærhet til boliger? Kan man risikere støy fra slike anlegg?