48    2    0  

Mure opp knevegg i leca og multiblokk

 18     Stavanger     0
Jeg skal lage en knevegg i ca 90cm høyde som skal utformes som en L, med dimensjoner 2,9m x 7,3m. Kneveggen skal stå på eksisterende betongdekke. For å sikre en vanntett gjennomføring i overgang betongdekke/knevegg, ønsker jeg å støpe inn et svellebånd i hele lengden. I tillegg ønsker jeg å bore ned dybler/vertikal armering for å sikre bedre stabilitet. Planen er å lage en "såle" med multiblokker hvor jeg tilpasser bunn for svellebåndet og støper ut dette med dybler som står i en gitt senteravstand. Så vil jeg mure opp resten av veggen i leca (for å spare vekt). 

Har noen erfaring med en slik konstruksjon? Jeg gjør dette for å kunne pusse på utsiden, men da lurer jeg på om man få riss i overgang multiblokk og leca? Dette er jo to forskjellige material og vil da bevege seg ulikt ved temperaturendringer. Kan dette hindres ved å benytte seg av pussenett?

HSt
   #1
 36,650     Lillestrøm kommune     0
Du lager skikkelig kuldebro i bunn i hvertfall