112    3    0  

Timeforbruk til statikkberekning takbjelke

 7     0
Har en 3 m limtrebjelke som vi ønsker bytte til 3.5m. Enebolig, i tak 1.etg. I  2.etg over, er det soverom. Har fått tilbud på 10 timar statikkberekning ex befaring. 
Er det rimelig?
Signatur

TSt
   #1
 14,293     0
Hvordan er lasten på den neste 0.5m i forhold til bjelken som er der i dag ?

Hvis ting er makent burde en kunne benytte eksisterende bjelke som utgangpunkt. I så fall så synes jeg en beregner mange timer. Men ikke sikkert at en vil være med på en slik fremgangsmåte siden en ikke vet hvilken margin som er lagt inn / gå god for det som er gjort tidligere. bbbbb
jaf
   #2
 6,285     tromsø     0
Et bilde hjelper. Antagelig kan en bare legge en limtre på siden og bolte sammen. Den gamle bjelken holder 90% og den ekstra bjelken er egentlig bare overdimensjonering. Som egentlig ikke trenger å beregnes. Det blir 200% overdimensjonering. 50cm lenge spenn er ikke mye. Kan legge i en bit limtre. Og skru i en lindab bjelke på andre side og limtre på 1 side. 
   #3
 878     Sokna, Ringerike     0
Det timene innehgolder ganske mye mer enn selve beregningen.
Det skal:
*opprettes prosjekt
*lages og sendes oppdragsbeskrivelse
* befaring inklusiv kjøring til/fra
*e-post korrespondanse/telefonsamtaler med eventuelle avklaringer.
*Selve beregningen
*Det skal utføres egenkontroll av beregning, sjekklister skal fylles ut
*Det skal utføres sidemannskontroll
*Utsendelse av beregninger og dokumenter.
Selve beregningen er som du ser bare en liten del av jobben.
Signatur