139    3    0  

Undertak

 9     0
Hei


Vi er i gang med å bygge på huset, og snekkeren vår har avdekket mangler i undertaket. Han anbefaler å ordne undertaket på hele huset da de først er i gang. Han har foreslått å montere Isola Pro Super. I forbindelse med tilbyggene (på 3 sider av huset) skal han uansett utbedre undertaket der, så kan være like greit å ta alt da de først er i gang. 


Vil ha innspill om løsning i dag er krise og om forslag fra snekker er fornuftig.Huset er bygd i 2012. Vi overtok det i 2016. Det er et 1,5 etg hus med A-takstoler. Taket er tekket med takstein. 


Sånn det er bygget opp i dag er det takstein øverst, lagt på lekter og sløyfer. Deretter er det sutaksplater som er festet rett i takstol. Under sutaket er det gjort "et forsøk" (ref. snekker) på å etablere en luftespalte ned til isolasjonen. Det er brukt et produkt som heter Isola Luftspalte - et produkt som i utgangspunktet egner seg best hvis man skal innrede et loft f.eks., da det kan etableres nedenfra. Dette er kartongplater som skal brettes spesielt, og festes med stifter og avstandsklips. 


Poenget til snekkeren med at det er gjort et forsøk er at det ikke er montert iht. installasjonsveiledning. Luftespalten går ikke hel fra raft til møne slik den burde. I mønet er luftespalten avsluttet for tidlig. Dvs. platene er ikke lagt hele over mønet slik det står at det skal gjøres. Isolasjonen er "naken" i mønet, dvs. er det luftig over og opp til sutaksplatene og mønet.
Videre nedover er platene avsluttet over kneveggen. I blindloftet er det et opphold i luftespalten ned til raftet. I raftet er det derimot montert noen sånne kartongbiter igjen. 
I tillegg kan ikke jeg se at det er montert avstandsklips på noe, som skal sikre at luftespalten faktisk holder seg på plass. Stedvis ligger den rett mot sutaksplatene. Det er vanskelig å få inspisert dette andre steder, hvert fall akkurat nå.Blindloft. 


Detalj over knevegg

Mot raftMøneEn av luftespaltene, fra møne og ned mot takfot
HSt
   #1
 34 631     Lillestrøm kommune     0
Noen sutak plater er visst diffusjonsåpen andre et tette.

Mot raftet så er det lufting av kneloftet ditt som disse platene brukes til primæroppgave er å holde isolasjonen i gulv vekk fra åpningen og hindre at luft blåser rett inn i isolasjonen så
I dette området er alt korrekt utført

Så snekkeren din tar i hvertfall i litt mye
  (trådstarter)
   #2
 9     0
Vi fulgte rådet til snekkeren vår, og skiftet undertaket på hele huset. Etterisolerte 5cm, stedvis 10cm og rullet ut nytt diff. åpent undertak.

Håper og tror dette var en fornuftig, selv om det ikke akkurat var medregnet i budsjettet.

Var det ikke norm/krav i 2011/2012 med ordentlige rørgjennomføringer i taket?

Undertak - 7a3c965d35454a5d90763d909658441f.png - maaatsa

Avløpslufting. Sparket/slått hull i sutaket. Rett ned på isolasjon og dampsperre mot badet.
Måtte bytte noe isolasjon her pga. fukt.
Undertak - b8b5cb0592d245b3bfbe71dfc33b4999.png - maaatsa


Gjennomføring pipe "tettet" med byggskum
Undertak - 228ecf8c088c4ef78ab5e71e93bad66f.png - maaatsa

Underveis/ferdige bilder
Undertak - e1f5549c262e4d19bdce6727327eb731.png - maaatsa
Undertak - b7c10202be0b4b3495dde48c401007b9.png - maaatsa

Ny gips, fuget og teipet mot GU-gips på vegg
Undertak - 15570864028c434491b5bd62da9f1077.png - maaatsa
Undertak - 0d0346c75339434aaea011d78ec251f1.png - maaatsa

Undertak - efd0d866b25449f5809f8319bfa3ccb2.png - maaatsa
Undertak - 3c3e8dc9100c434ea504f621df4b6072.png - maaatsa
TSt
   #3
 13 202     0
Ville hatt enda tykkere sløyfer siden all luftingen kommer under overtaket. Men mulig det med takstein er OK som kanskje "lekker" mere enn f.eks. Decra. Faren er hvis islasjonen under ikke er tykk nok og det smelter på oversiden pga varme. Har en f.eks. tegl pipe (TS har ikke det her) vil en få oppvarming av "loftet". En må også passe på å følge opp hvordan det går evt med slike volumer som får helt nytt "klima".