548    2    0  

Meglerprovisjon ved kupping

 77     0
Når man har engasjert en megler men aksepterer bud fra en som forsøker å kuppe boligen før visning, skal megler likevel ha provisjonen?

TSt
   #2
 13 183     0
De har jo gjort alt utenom visningen og kanskje annonsering. Det siste kan en jo forsøke å slippe hvis det er god nok tid.