1 135    0    0  

Overvann- og drensrør til salgs

 190     Oslo     0
Etter drenering har jeg tilovers (Oslo). Kameraet har sviktet meg, men det dreier seg om:

6 stk Wavin 110 mm overvannsrør i 6 meters lengder
1 stk Wavin 110 mm drensrør i 6 meters lengde
1 stk Pipelife DW 160 (DD160/ID139) i 6 meters lengde.

Hva med kr 100/stk eller kr 500 samlet?

Send PM eller ring på 90165756