187    2    0  

Bygge veranda

 1     0
Er det noen som virkelig vet. Skal bygge en veranda på 14 m2. Det bør ikke være søknadspliktig. Veranda skal bygges på siden(slutten) av rekkehuset. Nabo(en annen rekkehus hjørnet av hus) skal bli 7 meter fra hjørnet av terrassen. Regel sier at det bør være 4 meter til nabo grensen. Men i boretslag mellom to rekkehus, kanskje det er andre regler? Fra hus til nabo hus det er 9 meter. Hvis noen vet akkurat hvor den regelen finnes?

Ebe
   #1
 4 142     Vestlandet     0
Www.dibk.no

De har veilederne du trenger Smile
Signatur
HSt
   #2
 20 224     Sørum     0
Er det ikke krav til BYA beregning på terrasse så kan du vel bygge omtrent til tomtegrense. Nabo har det slik her, terasse tilnærmet på bakken

Men du må ha det godkjent av sameie/borettslag