138    1    3  

Fritak for søknadsplilkt - Tilbygg under 15m2 nær nabogrense

 1     1
Hei,

Jeg er i gang med tilbygg under 15m2 og tenkte å registrere tilbygget når ferdig. Jeg har nå i ettertid sett at tilbygget er nærmere 4 m (1,5m)  fra nabogrense enn det jeg først trodde. Det er selvfølgelig ufattelig sløft av meg og noe jeg burde ha undersøkt nærmere. Jeg tenkte rett å slett ikke at dette var et krav. Naboen jeg grenser til, bor i en bolig ca 500m fra der jeg bor. Jeg har et godt forold til denne personen og jeg får med all sannsynlighet skriftelig tillatelse til å bygge nærmere grense. 

Spørmålet mitt blir da: Tror dere at jeg kan, med skriftelig tillatelse fra nabo, fremdeles benytte meg av "Fritak for søknadsplikt" hvis jeg legger ved tillatelsen fra nabo? 

Mvh,
Lurk1

   #1
 22     2
Nei, du må søke uansett, men skrivet fra nabo gir deg egentlig bare fritak fra dispensasjonssøknad.