170    3    0  

Hjelp til avklaring om tiltak er søknadspliktig.

 85     Nordre Follo     0
Hei!

Jeg har forsøkt å søke både her på BB og litt ellers rundt på nettet men finner ingen tydelige svar.

Jeg har i dag en bolig der det en gang på 70 tallet ble påbygget et inngangsparti/gang/entre. Dette er søkt og godkjent hos kommunen. 

Bilde av dagens situasjon.
Hjelp til avklaring om tiltak er søknadspliktig. -  - ozzliBehov og muligheter har jo endret seg litt på 50 år og dette inngangspartiet er ikke helt opp til dagens standard og ønsker for bruk. Taket er bygget slik at det innvendig går fra en takhøyde på ca 240 ved høyeste punkt (inn mot bygningskroppen til hoveddel) og ned til ca 170 laveste punkt (ved vindu i front). 

Jeg ønsker se på muligheten til å bygge om dette inngangspartiet noe, bla ved å heve taket slik at dette får en akseptabel takhøyde innvendig slik at hele partiet kan brukes. Da kan samtidig også innerdøren flyttes ut i front av inngangspartiet og således få en luftigere og åpnere følelse. 

Det jeg lurer på da er om dette er noe som er søknadspliktig? 
Det vil vel kanskje være å anse som en fasadeendring, men samtidig vil det vel ikke være av så vesentlig art at det påvirker "bygningens karakter"?
Tiltaket (påbygget inngangsparti) står jo oppført allerede og er godkjent. Således vil ikke en endring påvirke BYA eller BRA. 
Heving av taket vil heller ikke overskride reguleringsplan ift. gesimshøyde eller mønehøyde, som er anngitt til hhv. 6,5m og 9m

Er det noen som har noen tanker rundt dette? Håper på noen gode innspill eller momenter som jeg ikke har sett/tenkt/vurdert.TSt
   #1
 12 784     0
Alt dette er søknadspliktig. Vær obs på at en får en mere konflikt mellom takflatene.
   #2
 5 750     Akershus     0
Tror kanskje jeg ville endret taket til saltak. Da ser det mye mer helhetlig ut!

Og du slipper merkelige takløsninger

.Thag
  (trådstarter)
   #3
 85     Nordre Follo     0
Hei!

Takk for tilbakemeldinger!

Skjønner at jeg nok ikke kommer unna søknad uansett her ja....

Sliter litt med hvordan en evt. takkonstruksjon kan gjøres, men er enig i at saltak hadde vært penest, men da ser jeg for meg at det blir penest å bygge på en etasje.

Hjelp til avklaring om tiltak er søknadspliktig. - 7a187010475f453b829eec72489f69f0.png - ozzli


Skjønner at hvertfall DETTE er søknadspliktig.

Uansett, takk for tilbakemeldinger!