296    11    1  

nabo/kommune

 11     0
Kan nabo klage på utbygg når de ikke har sagt noe på naboklage om det evt ligger nærmeren enn 4 m fra grensa..Og bygget er ferdig stilt av kommuen?

HSt
   #1
 35 869     Lillestrøm kommune     0
Han kan klage på at du ikke krysset av for dispensasjon i søknaden, men er jo egentlig enig at han i så fall skulle klaget på nabovarselet
   #2
 133     0
Søknader forutsetter at alle regler er fulgt. Er det levert en søknad som er ufullstendig av ansvarlig søker, er jo dette et lovbrudd. Angående avstandskrav er dette mest sannsynlig en dispensasjonssøknad eller så må du ha underskrift av nabo at han godtar at du bygger nærmere (i en egen erklæring, ikke nabovarsel). Disp. Søknad skal opplyses om i nabovarsel.
HSt
   #4
 35 869     Lillestrøm kommune     0
Slik jeg forstår det :
TS har fått bygd på huset med nabovarsel og ferdigattest til kommune. En nabo klager på at han ikke har søkt om dispensasjon fra avstandsbestemmelen.

Kommunens veiledningsplikt burde ha reddet TS men vet om sak der kommune krevde ny søknad med dispensasjonssøknad (de tjener er byggesak gebyr/disp søknad gebyr på dette)
   #5
 133     0
En skriver under på som ansvarlig søker at alle lover og regler er fulgt. Vil en bevist "lure" kommunen, er det ikke et problem, slik det er med det meste i samfunnet vårt, men det vil til slutt slå tilbake. Veiledningsplikt betyr ikke at kommunen er allvitende og at de vet hva kunnskapsnivået til søker er.
  (trådstarter)
   #6
 11     0
Det er søkt dispensasjon men det var på utnytte av tomta. Bygget ble 16 kvadrat større pga parkering.
Er det kommunens ansvar og gi beskjed at søknaden er mangelfull om ikke alle papirer er iorden.
Koster jo endel og søke kommunen.
HSt
   #7
 35 869     Lillestrøm kommune     0
Er garasje inntil hus og for nærme nabo ?

Hva er avstand til grense?

Det var her usikker tolkning av disse reglene til
Ca et par år siden

Antar du mener at BYA økte med 16m2 pga ute parkering

   #8
 133     0
Det er søkt dispensasjon men det var på utnytte av tomta. Bygget ble 16 kvadrat større pga parkering.
Er det kommunens ansvar og gi beskjed at søknaden er mangelfull om ikke alle papirer er iorden.
Koster jo endel og søke kommunen.

Kommunen vil si ifra hvis de finner mangler, men de kan ha oversett dette.

Er dette en garasje? Garasjer kan stå i nabogrense...
HSt
   #9
 35 869     Lillestrøm kommune     0
1m grensen kan ikke lengre kommunen godkjenne hvis garasjen er tilbygg til hus uten dispensasjon