33    0    0  

Overheng på tilbygg/påbygg på hytte

 8     0
Påbygget skal nærmest eksisterende hyttevegg inneholde et lite bad og ytterst/over søyler barnerom. Punkt fra hyttevegg til hver av 3 søyler er 2,40 med et overheng på 0,60 langs langsiden som er 5,00. Avstand mellom hver av søylene er 2,20 med et overheng på 0,30 på hver kortsidene som hver seg er 3,00.  Selve søylene er 0,25 x 0,25 og hver seg på 1,00 i høyde. Drager som tangerer søylene har lengde 5,00 bestående av 2stk.  2" x  8". Bjelkelag bestående av 2" x 6" er  planlagt 30 c.c. hvorav de 3 punkter som som tanger søylepunkter er doble. -. Spørsmål: Er det noen som har noe å bemerke til nevnte dimensjoner mm. Enten negativt eller positivt - viktigst er om bemerkelser er av negativ art (som jo bør justeres - mens det ennå er mulig - går i gang med det planlagte i morgen! På forhånd tusen takk for alle typer bemerkelser🤗!    (Se gjerne vedlagte skisse)
Overheng på tilbygg/påbygg på hytte - P_20230903_130618.jpg - Fjellbonden