153    2    2  

Renovering av hus + tilbygg og påbygg

 1     Trondheim     0
Hei

Vi skal renovere vårt hus fra midten av 60-tallet, samt etablere både påbygg og tilbygg. Status er at sølknaden er sendt inn til kommunen og vi benytter ventetiden til å utarbeide forespørslene. 

Jeg hadde i utgangspunktet tenkt å skrive en del av forespørslene selv og få bistand fra arkitekt, men arkitekten er tydeligvis ikke komfortabel med dette og har på eget initiativ tatt kontakt med et tømrerfirma som har tilbudt å skrive forespørselen for 10 000,-. Arkitekten vil også overlate til tømrerfirmaet å definere hva som er nødvendig detaljeringsgrad på tegningene.

Er det noen her som kan si noe om hvor detaljert en forespørsel bør være og hvordan detaljeringsgraden på tegningene bør være? Jeg vil jo tro at forskriftene definerer mye av det som skal gjøres?

Utover påbygget og tilbygget ønsker vi å heve taket innvendig i deler av huset, fra flatt tak til skrått. Dvs at kald-loft forsvinner og vi isolerer mot yttertaket. Dette innebærer at dagens tradisjonelle takstoler forsvinner og at all bæringen går fra møne og til yttervegg. Vi må altså ha med oss noen som kan regne på dette. Er det noe en byggmester har kompetanse til å gjøre eller må en byggingeniør involveres?

Kort om meg: Sivilingeniør maskin, noe erfaring fra anleggsprosjekter og har renovert en bolig.

På forhånd takk for hjelpen

Mvh
Andreas

   #1
 5 682     Akershus     1
Har jobbet med mye rart når det kommer til tegninger, men jeg har veldig sjelden fått, eller følt behov for, detaljtegninger. Med mindre du eller arkitekt har tenkt ut noen ekstreme løsninger bør det være tilstrekkelig med kunnskapen til snekkeren og et vanlig tegningsett. 1:100,1:50, snitt og fasade.

Du sier "forespørsel, antar at det er det samme som anbudsinnhentig. Litt avhengig av bransjen du retter deg mot, hvor detaljert det bør være. Enkelt forklart - alt som er kostnadsdrivende er relevant, det samme er alt som er bestillingsvare. Ikke for tap deg i detaljene. Det blir aldri riktig uansett.

Med tanke på at dette er ombygging, kommer det med stor sannsynlighet overraskelser, har aldri gjort en jobb som denne uten at det i større eller mindre grad har dukket opp uforutsigbare ting.

Den gjengse snekker har ikke kompetanse til å beregne noe som helst. Vi bruker tilgjengelige tabeller og erfaring.
Men omfordeling av laster er ikke veldig vanskelig med litt erfaring. Men det kommer selvsagt helt an på omfanget.


.Thag
Signatur
HSt
   #2
 33 165     Lillestrøm kommune     1
Det er en heftig ombygging med mulig forsterkning av vegger helt ned til fundament. TS har valgt absolutt på dyreste hylle tror jeg.